Show simple item record

Process streamlining of a software development team in a startup based on project management and agile methodologiesdc.contributor.advisorFanta Petr
dc.contributor.authorHanh Bui Thuy
dc.date.accessioned2021-09-09T22:52:21Z
dc.date.available2021-09-09T22:52:21Z
dc.date.issued2021-09-09
dc.identifierKOS-986692970105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97458
dc.description.abstractSoftware proces je efektivním nástrojem pro softwarové firmy na zodpovězení citlivých prvků, které softwarová produkce obsahuje. Zároveň minimalizuje risky špatně provedených kroků v procesu, které jsou hlavně ve softwarové produkci značně drahé. Software proces je o to víc příznačný v dynamickém prostředí startupu orientovaném na risk, které se snaží nereflektovat omezené zdroje na kvalitě produktu. Někteří autoři věří, že metodika zlepšení softwarového pro-cesu je příliš rigidní pro malé podniky s omezenými zdroji. Tato diplomová práce kombinuje eta-blované metody zlepšení softwarového procesu, které zajišťují metodický rámec a metriky evalu-ace, s moderními trendy softwarového vývoje – agilními metodikami tak, aby zajistila jejich apli-kaci na model startupu. Startupový model organizace, které je rovněž stoupajícím trendem softwa-rových organizací. Navíc tato práce nabízí podrobný popis kroků v procesu softwarového zlepše-ní, které může sloužit pro další implementace.cze
dc.description.abstractSoftware process is an effective tool for software companies to answer to delicacies of the soft-ware production while minimizing the costly risks badly executed steps of software production result in. Especially in dynamic and risk oriented companies such as startups, who are operating in specific, limited conditions while trying not to reflect them on the product’s quality. Software process improvement a method which can provide startups with stability and process’ efficiency. Many argues that software process improvement is too rigid for small companies with limited re-sources. This thesis, however, combines established software process improvement methods, which provide framework and evaluation metrics, with modern trends in software development – agile methodology in the way it can be applied an effective application on a startup. Startup model of company as it is also an emerging, rising trend in software companies. On the top of that, this thesis provides a step by step process improvement using the aforementioned tools, which can serve as a guideline for further implementations.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSoftware procescze
dc.subjectzlepšení softwarového procesucze
dc.subjectagilní metodikacze
dc.subjectstartupcze
dc.subjectSoftware processeng
dc.subjectsoftware process improvementeng
dc.subjectagileeng
dc.subjectstartup  eng
dc.titleZefektívnenie procesov vývojového tímu v startupovom prostredí na základe projekt manažérských a agílnych metodíkcze
dc.titleProcess streamlining of a software development team in a startup based on project management and agile methodologieseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBronec Oldřich
theses.degree.grantorinstitut manažerských studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record