Show simple item record

Support of Pupils with Hearing Impairment in Educationdc.contributor.advisorLorenzová Jitka
dc.contributor.authorTomáš Hambálek
dc.date.accessioned2021-09-05T22:51:36Z
dc.date.available2021-09-05T22:51:36Z
dc.date.issued2021-09-05
dc.identifierKOS-879170673705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97369
dc.description.abstractBakalářská práce se podrobně zabývá podpůrnými opatřeními pro žáky se sluchovým postižením, jakožto prostředku pro umožnění inkluzivního vzdělávání žáků se sluchovým postižením v českém školském systému. Na základě teoretické analýzy odborných zdrojů a následné syntézy poznatků jsou popsány pedagogické přístupy a komunikační systémy žáků se sluchovým postižením. Dále jsou vystižena specifika vzdělávání žáků se sluchovým postižením s ohledem na stupeň využívaného podpůrného opatření. V návrhové části jsou obsažena doporučení pro zkvalitnění vzdělávacího procesu žáků se sluchovým postižením. Mezi nejdůležitější patří potřeba upřednostňovat přijímaní žáků se sluchovým postižením do škol zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona, které jsou dle zřizovací listiny zaměřeny na vzdělávání žáků se sluchovým postižením.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals in detail with support measures for pupils with hearing impairment as a means to enable inclusive education of pupils with hearing impairment in the Czech school system. On the basis of theoretical analysis of professional sources and subsequent synthesis of knowledge, pedagogical approaches and communication systems for pupils with hearing impairment are described. Furthermore, the specifics of education of pupils with hearing impairment are outlined with regard to the degree of support measures used. In the proposal section, recommendations for improving the educational process of pupils with hearing impairment are included. Among the most important is the need to give priority to the admission of pupils with hearing impairment to schools established under Section 16(9) of the Education Act, which, according to their charter, are aimed at the education of pupils with hearing impairment.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectsluchové postiženícze
dc.subjectkomunikační systémy žáků se sluchovým postiženímcze
dc.subjectvzdělávání žáků se sluchovým postiženímcze
dc.subjectpodpůrná opatřenícze
dc.subjectdoporučení pro vzdělávání žáků se sluchovým postiženímcze
dc.subjecthearing impairmenteng
dc.subjectcommunication systems of pupils with hearing impairmenteng
dc.subjecteducation of pupils with hearing impairmenteng
dc.subjectsupport measureseng
dc.subjectrecommendations for education of pupils with hearing impairmenteng
dc.titlePodpora žáka se sluchovým postižením ve výucecze
dc.titleSupport of Pupils with Hearing Impairment in Educationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVališová Alena
theses.degree.disciplineUčitelství odborných předmětůcze
theses.degree.grantorinstitut pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record