Show simple item record

Cleaning and maintenance of surfaces in energy industrydc.contributor.advisorKuchař Jiří
dc.contributor.authorMartin Machalínek
dc.date.accessioned2021-09-04T22:52:03Z
dc.date.available2021-09-04T22:52:03Z
dc.date.issued2021-09-04
dc.identifierKOS-1087892594305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97348
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá čištěním a údržbou povrchů v energetice. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsána problematika zanášení vnitřních povrchů energetických zařízení, mechanismy vzniku usazenin a problémy, ke kterým dochází zanášením. Dále jsou popsány metody čištění vnitřních povrchů s důrazem na chemické čištění a prevenci. Praktická část se zabývá návrhem metody chemického čištění a aplikací navržené metody na trubkovém svazkovém výměníku s následným vyhodnocením výsledného stavu vnitřního povrchu vybraného zařízení.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the cleaning and maintenance of surfaces in energy industry. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the problem of fouling of the inner surfaces of energy equipment, the mechanisms of scales formation and problems that are affected by fouling. Methods of cleaning inner surfaces are also described with importance on chemical cleaning and prevention. The practical part deals with the design of method of chemical cleaning and application of the designed method on a tube exchanger with subsequent evaluation of the resulting state of the inner surface of the selected equipment.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectZanášenícze
dc.subjectusazeninycze
dc.subjectchemické čištěnícze
dc.subjectčištění vnitřních povrchůcze
dc.subjectFoulingeng
dc.subjectscaleseng
dc.subjectchemical cleaningeng
dc.subjectcleaning of inner surfaceseng
dc.titleČištění a údržba povrchů v energeticecze
dc.titleCleaning and maintenance of surfaces in energy industryeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeChvojka Martin
theses.degree.disciplineBez specializacecze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeVýrobní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record