Show simple item record

Comparison of the Railway Stations Parameters in Czech Republic and Abroaddc.contributor.advisorJacura Martin
dc.contributor.authorJuraj Bazár
dc.date.accessioned2021-09-02T22:53:47Z
dc.date.available2021-09-02T22:53:47Z
dc.date.issued2021-09-02
dc.identifierKOS-1090374015505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97230
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce „Porovnání návrhových parametrů železničních stanic v ČR a zahraničí“ je porovnání obecného přístupu k navrhování a rekonstrukcím žel. stanic v zemích V4 a znázornění rozdílů v návrzích reálných žel. stanic. Cílem práce je vyzdvižení kladů v jednotlivých národních souborech požadavků na žst. z hlediska provozu, z pohledu investora a z pohledu cestujících.cze
dc.description.abstractThe subject of the master’s thesis “Comparison of the railway stations parameters in Czech Republic and abroad” is to compare the general approach to the design and the reconstructions of railway stations in the V4 countries and to show the differences on projects of real stations. The aim of the thesis is to highlight the positives of the national systems of standards in terms of operation and from the perspective of investors and passengers.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectČSNcze
dc.subjectSTNcze
dc.subjectnormycze
dc.subjectvyhláškycze
dc.subjectČeskocze
dc.subjectSlovenskocze
dc.subjectPolskocze
dc.subjectMaďarskocze
dc.subjectželezniční dopravacze
dc.subjectželezniční stanicecze
dc.subjectnávrhcze
dc.subjectrekonstrukcecze
dc.subjectSvitavycze
dc.subjectUherské Hradištěcze
dc.subjectBojkovicecze
dc.subjectČSNeng
dc.subjectSTNeng
dc.subjectstandardseng
dc.subjectdecreeseng
dc.subjectCzechiaeng
dc.subjectSlovakiaeng
dc.subjectPolandeng
dc.subjectHungaryeng
dc.subjectrail transporteng
dc.subjectrailway stationseng
dc.subjectdesigneng
dc.subjectreconstructioneng
dc.subjectSvitavyeng
dc.subjectUherské Hradištěeng
dc.subjectBojkoviceeng
dc.titlePorovnání návrhových parametrů železničních stanic v ČR a zahraničícze
dc.titleComparison of the Railway Stations Parameters in Czech Republic and Abroadeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVachtl Martin
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record