Show simple item record

Two axle container carrier freight car - analysis of running propertiesdc.contributor.advisorHeptner Tomáš
dc.contributor.authorJan Balšán
dc.date.accessioned2021-09-02T22:52:58Z
dc.date.available2021-09-02T22:52:58Z
dc.date.issued2021-09-02
dc.identifierKOS-1087892419605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97182
dc.description.abstractV rámci dané diplomové práce je vytvořen dynamický model dvounápravového vozu s pojezdem typu Niesky 2, vypruženého parabolickými pružnicemi, který je podroben výpočtovým simulacím za účelem ověření bezpečnosti proti vykolejení na zborcené koleji a jízdně-technických vlastností. Je sestaven detailní 3D CAD model vozu spolu se 40‘ kontejnerem, ze kterých jsou zjištěny mechanické vlastnosti. Je proveden rozbor vypružení ve svislém, příčném i podélném směru ve všech uvažovaných stavech ložení a jeho závěry jsou využity ve tvorbě dynamického modelu.cze
dc.description.abstractWithin the framework of the diploma thesis, is created a dynamic model of two-axle wagon with Niesky 2 type running gear, suspended by parabolic springs, which is subjected to computational simulations in order to verify safety against derailment on a twisted track and running properties. A detailed 3D CAD model of the car is assembled together with a 40‘ container, from which the mechanical properties are identified. The analysis of the suspension in the vertical, transverse, and longitudinal direction in all considered states of loading is performed and its conclusions are used in the creation of a dynamic model.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectnákladní vůzcze
dc.subjectbezpečnost proti vykolejenícze
dc.subjectjízdně-technické vlastnosticze
dc.subjectparabolická pružnicecze
dc.subjectpojezd UICcze
dc.subjectSIMPACKcze
dc.subjectfreight wagoneng
dc.subjectsafety against derailmenteng
dc.subjectrunning propertieseng
dc.subjectparabolic springeng
dc.subjectrunning gear UICeng
dc.subjectSIMPACKeng
dc.titleAnalýza jízdně-technických vlastností dvounápravového kontejnerového nákladního vozucze
dc.titleTwo axle container carrier freight car - analysis of running propertieseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereePejša Jan
theses.degree.disciplineKolejová vozidlacze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeDopravní a transportní technikacze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record