Show simple item record

Analysis of BITCOIN Pricesdc.contributor.advisorMakovský Petr
dc.contributor.authorTomáš Ruprich
dc.date.accessioned2021-09-01T22:52:20Z
dc.date.available2021-09-01T22:52:20Z
dc.date.issued2021-09-01
dc.identifierKOS-1240576343405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97103
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá kryptoměnou bitcoin a analýzou její ceny. Cílem práce je předložit analýzu bitcoinu a zhodnocení tohoto finančního aktiva pohledem investora. Potencionální investor bude schopný po přečtení této práce provést informované rozhodnutí, zda a jakým způsobem do bitcoinu investovat. V první části se čtenář dozví, co bitcoin je, na co se aktuálně využívá a zda má potenciál nahradit běžné fiat měny. Dále se podíváme, jaké jiné možnosti investicí nabízí finanční trh a shrneme si jejich výhody a nevýhody. V praktické části je provedena analýza vývoje ceny bitcoinu, která i přes 50% propad v letošním květnu, během posledních pěti let vzrostla o více než 8 700 %. Vývoj ceny bitcoinu porovnáme s vývojem akciového indexu S&P 500. Čtenář zjistí, jak moc je cena bitcoinu volatilní a kdy může očekávat její růst. Projdeme si scénáře, které mohou nastat a ovlivnit cenu bitcoinu jak směrem vzhůru, tak rizika, která mohou způsobit propad ceny. Dále provedeme analýzu vzácnosti a zjistíme, zda je bitcoin vzácnější než zlato. Závěr práce odpoví na otázku, zda by investor měl nakoupit právě bitcoin.cze
dc.description.abstractThe bachelor´s thesis is focused on cryptocurrency bitcoin and on analysis of its price. The goal of this thesis is to submit a bitcoin analysis and to evaluate this financial asset from the investor´s point of view. After reading this work potential investor will be able to make informed decision whether and how to invest in bitcoin. First, the reader can learn what bitcoin is and what it´s currently being used for and whether it has the potential to replace fiat currencies. Next, we will find out what other investment options does financial market offer and we´ll summarize their pros and cons. Practical part shows the price analysis of bitcoin in which we learn that in the last five years the price has risen by more than 8 700 % and that´s after 50 % price fall in this year´s May. We´ll compare this price development with the S&P 500 stock index. The reader discovers how much is the price of bitcoin volatile and when to expect another price increase. We´ll go through probable scenarios which can cause the price of bitcoin to rise or fall. Next, we´ll perform a scarcity analysis which will tell us whether the bitcoin is scarcer that gold. The conclusion of the work will help potential investor decide whether to buy bitcoin.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBitcoincze
dc.subjectKryptoměnacze
dc.subjectAnalýzacze
dc.subjectVzácnostcze
dc.subjectDecentralizacecze
dc.subjectInvesticecze
dc.subjectTrhcze
dc.subjectBitcoineng
dc.subjectCryptocurrencyeng
dc.subjectAnalysiseng
dc.subjectScarcityeng
dc.subjectDecentralizationeng
dc.subjectInvestmenteng
dc.subjectMarketeng
dc.titleAnalýza cen BITCOINcze
dc.titleAnalysis of BITCOIN Priceseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠtědroň Bohumír
theses.degree.grantorinstitut ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record