Show simple item record

Design of the hammering grate for a foundrydc.contributor.advisorLopot František
dc.contributor.authorOndřej Pecka
dc.date.accessioned2021-09-01T22:52:13Z
dc.date.available2021-09-01T22:52:13Z
dc.date.issued2021-09-01
dc.identifierKOS-1087892609805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97094
dc.description.abstractCílem této práce je navrhnout nový vibrační vytloukací rošt pod vedením firmy Techkon s r.o. určený pro společnost Slévárna Kuřim a.s. Návrh má být proveden na základě zkušeností s provozem stávajícího zařízení a musí splňovat současné požadavky na výrobu. V první části práce je uvedena rešerše vibrační techniky, poté rozbor stávající konstrukce. V další části je samotný návrh jednotlivých dílčích prvků roštu, u kterých jsou uvedeny potřebné návrhové a kontrolní výpočty, u vybrané součásti je provedena analýza MKP. V poslední částí práce jsou uvedeny výpočty týkající se celého soustrojí.cze
dc.description.abstractPurpose of this thesis is to design a new vibration hammering grate under lead of company Techkon s r.o. for company Slévárna Kuřim a.s. The design must be created based on experiences with operating existing machine and it has to meet current requirements of production. There is search about vibration technique in the first part, then analysis of current construction. In the next part is the design of partial components of grate for which design and control calculations are given. For selected component there is a FEM analysis. In the last part there are calculations for the whole machine.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvibrační vytloukací roštcze
dc.subjectvibrační technikacze
dc.subjectnávrh konstrukcecze
dc.subjectpříložný vibrátorcze
dc.subjectpřímočarý kmitcze
dc.subjectvlastní frekvencecze
dc.subjectvibrating hammering grateeng
dc.subjectvibration techniqueeng
dc.subjectdesign of constructioneng
dc.subjectunbalanced (vibration) motoreng
dc.subjectlinear oscilationeng
dc.subjectnatural frequencyeng
dc.titleNávrh nového vytloukacího roštu do slévárnycze
dc.titleDesign of the hammering grate for a foundryeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKřička Jaroslav
theses.degree.disciplineTransportní technikacze
theses.degree.grantorústav konstruování a částí strojůcze
theses.degree.programmeDopravní a transportní technikacze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record