Show simple item record

Properties of connected information variantsdc.contributor.advisorHlinka Jaroslav
dc.contributor.authorKatarína Studeničová
dc.date.accessioned2021-09-01T14:51:24Z
dc.date.available2021-09-01T14:51:24Z
dc.date.issued2021-08-27
dc.identifierKOS-980434929105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97056
dc.description.abstractV této práci se věnujeme budování matematického aparátu vhodného pro popis multivariátních interakcí v komplexních systémech pomocí odhadů maximální entropie. Formalizujeme definice pěti různých konstrukcí spojené informace založené na odhadu maximální entropie. Dále zkoumáme jejich základní vlastnosti, jako jsou monotonie a omezenost posloupností hodnot funkcionálů, podmínky nezávislosti veličin a vztahy mezi konstrukcemi. Cást práce je věnována otázce přesného vztahu mezi vlastnostmi posloupnosti maximálních entropií a výskytem interakcí mezi složkami tvořícími popisovaný systém. Vyslovujeme a dokazujeme několik vět týkajících se interakcí, které jsou jedním z hlavních výsledků práce. Dalším přínosem je vybudování nové maximalizační konstrukce na informačních diagramech a důkaz některých jejích významných vlastností a vztahů k ostatním konstrukcím.cze
dc.description.abstractIn this work we focus on building a mathematical apparatus suitable for the description of multivariate interactions in complex systems using maximum entropy estimates. We formalize the definitions of five constructions of connected information based on maximum entropy approximation. We examine their basic properties, such as the monotonicity, boundedness, conditions of independence and relations between constructions. Part of the work is devoted to the question of the precise relationship between the properties of the sequence of maximum entropies and the presence of interactions between the components constituting the described system. We formulate and prove several theorems about interactions, which are one of the main results of the work. Another benefit is the construction of a new maximization structure on information diagrams and proof of some of its important properties and relationships to other structures.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectinformační diagramcze
dc.subjectmaximální entropiecze
dc.subjectmultivariátní interakcecze
dc.subjectspojená informacecze
dc.subjectconnected informationeng
dc.subjectinformation diagrameng
dc.subjectmaximal entropyeng
dc.subjectmultivariate interactioneng
dc.titleVlastnosti variant spojené informacecze
dc.titleProperties of connected information variantseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKroupa Tomáš
theses.degree.disciplineMatematické inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra matematikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record