Show simple item record

Economic aspects of the change in the form of business of the company Jan Horákdc.contributor.advisorVaniš Ladislav
dc.contributor.authorJan Horák
dc.date.accessioned2021-08-27T22:52:44Z
dc.date.available2021-08-27T22:52:44Z
dc.date.issued2021-08-27
dc.identifierKOS-1087892520505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96902
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je ekonomické a legislativní porovnání právních forem podnikání osoby samostatně výdělečně činné a společnosti s ručením omezeným. Následně je vybrána výhodnější varianta podnikání pro analyzovaný podnik působící v silniční nákladní dopravě. V návrhové části jsou obsažena doporučení pro optimální přechod podniku do nové právní formy podnikání. Současně došlo k aktualizaci cenotvorby v podobě doplnění původní kalkulace ex-post a vytvoření nové zakázkové kalkulace.cze
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis is the economic and legislative comparison of the legal forms of business of a self-employed person and a limited company. Subsequently, the more advantageous variant of business is selected for the analysed company operating in the road freight transport. The design part contains recommendations for the optimal transition of the company to a new legal form of business. At the same time, the pricing was updated in the form of supplementing the original ex post calculation and creating a new order calculation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectZměna formy podnikánícze
dc.subjectOSVČcze
dc.subjects.r.o.cze
dc.subjectanalýza hospodařenícze
dc.subjectcenotvorbacze
dc.subjectkalkulace ex-postcze
dc.subjectzakázková kalkulacecze
dc.subjectChange in the form of businesseng
dc.subjectself-employed personeng
dc.subjectlimited companyeng
dc.subjecta pricingeng
dc.subjectex post calculationeng
dc.subjectorder calculationeng
dc.titleEkonomické aspekty změny formy podnikání společnosti Jan Horákcze
dc.titleEconomic aspects of the change in the form of business of the company Jan Horákeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBeran Theodor
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika podnikucze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record