Show simple item record

Migration of company infrastructure to cloud environmentdc.contributor.advisorBrdek Vladimír
dc.contributor.authorOndřej Hlaváč
dc.date.accessioned2021-08-27T22:52:41Z
dc.date.available2021-08-27T22:52:41Z
dc.date.issued2021-08-27
dc.identifierKOS-1087892516505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96900
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je popis migrace firemní infrastruktury do prostředí cloudu. Teoretická část obsahuje vysvětlení konceptu cloudu, jeho řešení a modely, historii cloudu a popis největších poskytovatelů. Praktická část zahrnuje řešení problému, tedy analýzu, postup migrace a kalkulaci nákladů. Výstupem je zhodnocení procesu a celé práce.cze
dc.description.abstractThe object of the thesis is a description of migration of company infrasctructure to a cloud environment. The theoretical part of the thesis contain definition of cloud concept, his solutions and models, history of cloud and a description of the biggist providers. The practical part includes a solution of problém, therefore an analysis, process of migration and a calculations of costing. The output of the thesis is evaluation of process and whole thesis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectCloudcze
dc.subjectCloud computingcze
dc.subjectMicrosoft Azurecze
dc.subjectArtex – IScze
dc.subjectnákladycze
dc.subjectmigracecze
dc.subjectCloudeng
dc.subjectCloud computingeng
dc.subjectMicrosoft Azureeng
dc.subjectArtex – ISeng
dc.subjectcostseng
dc.subjectmigrationeng
dc.titleMigrace firemní infrastruktury do prostředí clouducze
dc.titleMigration of company infrastructure to cloud environmenteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKřovák Lukáš
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika podnikucze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record