Show simple item record

Feasibility Study of Deployment of Electronic Voting Systemdc.contributor.advisorBuchtela David
dc.contributor.authorYana Paluyan
dc.date.accessioned2021-08-26T22:53:08Z
dc.date.available2021-08-26T22:53:08Z
dc.date.issued2021-08-26
dc.identifierKOS-1065790637705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96820
dc.description.abstractV současné době se po celém světě aktivně vyvíjí teoretický a praktický základ elektronických hlasovacích systémů. Tato práce je zaměřena na analýzu stávajících elektronických hlasovacích systémů za účelem identifikace jejich silných a slabých stránek. Na základě analýzy je navrženo možné zlepšení systémů online voleb a dostupnost potřebných k tomu technologií, popsány hlavní případy použití a uživatelské scénáře. Výsledkem práce je studie proveditelnosti, na jejímž základě je možné posoudit výhody a relevantnost vylepšení elektronických hlasovacích systémů navrženým způsobem.cze
dc.description.abstractCurrently, the theoretical and practical basis of electronic voting systems are being actively developed around the world. This thesis focuses on the analysis of existing electronic voting systems to identify their strengths and weaknesses. Based on the analysis, possible improvements to electronic voting systems and the availability of the necessary technology to make them possible are offered, and the main use cases and usage scenarios are described. As a result of the thesis, a feasibility study is conducted to assess the benefits and relevance of improving electronic voting systems in the proposed manner.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectelektronické hlasovánícze
dc.subjectstudie proveditelnosticze
dc.subjectvolbycze
dc.subjectuživatelské scénářecze
dc.subjectanalýza rizikcze
dc.subjectelektronická demokraciecze
dc.subjectelectronic votingeng
dc.subjectfeasibility studyeng
dc.subjectelectionseng
dc.subjectuse caseseng
dc.subjectrisk analysiseng
dc.subjectelectronic democracyeng
dc.titleStudie proveditelnosti nasazení elektronického volebního systémucze
dc.titleFeasibility Study of Deployment of Electronic Voting Systemeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVynikarová Dana
theses.degree.disciplineInformační systémy a managementcze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatika 2009cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record