Show simple item record

Laser equipment advanced functionalities for coating removaldc.contributor.advisorZeman Pavel
dc.contributor.authorJosef Hlavinka
dc.date.accessioned2021-08-26T21:51:29Z
dc.date.available2021-08-26T21:51:29Z
dc.date.issued2021-08-25
dc.identifierKOS-1087892517305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96770
dc.description.abstractPráce se zabývá odstraňováním ochranných povlaků řezných nástrojů laserem pomocí pokročilých funkcí laserových systémů. V teoretické části jsou popsány principy laserové ablace, je sestavena metodika pro provádění technologie. Dále jsou rozebrány technické komponenty laserových systému, stejně jako jejich kinematika. Jsou zhodnoceny limitní možnosti laserových systémů. Je zde uveden zobecněný postup pro provedení technologie laser stripping. Postup je experimentálně ověřen. V experimentální části je dále zkoumána strategie pohybu laserového svazku. Je popsána úprava řízení skenovací hlavy pomocí funkce SkyWriting a zhodnocen vliv tohoto zásahu na proces odstraňování povlaku.cze
dc.description.abstractThis thesis pursues the idea of cutting tool protective coating removal with advanced function of laser systems. In theoretical part, principles of laser ablation are described, and methodology of laser stripping is put together. Technical components of laser systems are also analysed, as well as their kinematics. Limits and possibilities of said laser systems are evaluated. This thesis produces a generalised method for practising laser stripping technology. The method is experimentally verified. Adjustment of scanning head track control through SkyWriting function is described. Influence of said adjustment on laser stripping process is evaluated.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLasercze
dc.subjectlaserové čištěnícze
dc.subjectochranné povlakycze
dc.subjectlaser strippingcze
dc.subjectřízení dráhy svazkucze
dc.subjectLasereng
dc.subjectlaser cleaningeng
dc.subjectprotective coatingseng
dc.subjectlaser strippingeng
dc.subjectbeam track controleng
dc.titleVyužití pokročilých funkcí laserového zařízení pro odstaňování povlakucze
dc.titleLaser equipment advanced functionalities for coating removaleng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeČermák Adam
theses.degree.disciplineVýrobní stroje a zařízenícze
theses.degree.grantorústav výrobních strojů a zařízenícze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record