Show simple item record

Predictive Temporal Models for Effective Social Distancing during Pandemicdc.contributor.advisorKrajník Tomáš
dc.contributor.authorAnastasia Grigoryan
dc.date.accessioned2021-08-25T22:51:39Z
dc.date.available2021-08-25T22:51:39Z
dc.date.issued2021-08-25
dc.identifierKOS-958759654705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96698
dc.description.abstractV důsledku celosvětové pandemie v roce 2020 způsobené virem COVID- 19 je k minimalizaci šíření virů nezbytné sociální distancování. Problém predikce, kde a kdy se události stanou s vysokou pravděpodobností je hlavním tématem této práce. Tato práce se snaží prozkoumat metody, které umožňují kombinovat veře- jné údaje a zdroje davu za účelem zlepšení kvality informací v technikách dočasného modelování. Cílem této práce je vývoj implementace a ex- perimentální validace prediktivních modelů, které umožňují predikovat počet lidí na daném místě v daném čase. Hlavním účelem tohoto modelu je umožnit ohroženým lidem naplánovat si nezbytné cesty tak, aby mohli minimalizovat množství zbytečných sociálních kontaktů. Výsledek ukazuje, že systém doporučení založený na dočasných modelech významně snižuje riziko pro lidi, kteří ho dodržují.cze
dc.description.abstractAs a result of the world-wide pandemic of 2020 caused by covid-19, so- cial distancing is necessary to minimize virus spreading. The problem of predicting where and when events will happen with high probability is the main topic of this work. This thesis tries to investigate methods, that allow to combine the public data and crowd sources to improve quality of information to the temporal modelling techniques. The goal of this thesis is development, implemen- tation and experimental validation of predictive models, which enable to predict number of people in the given place at the given time. The main purpose of this model is to enable threatened people to plan their necessary trips, so they could minimize the amount of unnecessary social contacts. The result shows that the recommendation system based on temporal models significaly reduces the risk for people who follow it.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectčasové modelycze
dc.subjectsociální distancecze
dc.subjectdoporučovací systémycze
dc.subjectprediktivní modelovánícze
dc.subjecttemporal modelseng
dc.subjectsocial distancingeng
dc.subjectrecommendation sys- temseng
dc.subjectpredictive modelingeng
dc.titlePrediktivní modely pro společenskou zdrženlivost během pandemiícze
dc.titlePredictive Temporal Models for Effective Social Distancing during Pandemiceng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeCoppola Claudio
theses.degree.disciplineZáklady umělé inteligence a počítačových vědcze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record