Show simple item record

Wikipeopledc.contributor.advisorFranc Vojtěch
dc.contributor.authorMilan Welser
dc.date.accessioned2021-08-25T22:51:39Z
dc.date.available2021-08-25T22:51:39Z
dc.date.issued2021-08-25
dc.identifierKOS-857605100505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96695
dc.description.abstractV této práci představujeme metodu a skripty určené k automatickému stahování a zpracování osobních stránek z Wikipedie. S neustále se rozvíjející oblastí strojového učení a počítačové vize stoupá zájem o anotované databáze obrázků tváří. Účelem této práce je vývoj nástrojů pro tvorbu přesně takové databáze. Anotace obrázků spočívá v dodatečných informacích k obrázku, které popisují jeho určité atributy. Čtenáři jsou vysvětleny principy fungování Wikipedie, Wikidata a dalších souvisejících projektů spolu s jejich vzájemnými vztahy. Práce vysvětluje použitou metodu i implementační detaily vytvořených skriptů. V neposlední řádě jsou skripty testovány na množině stránek, která byla rovněž manuálně anotována za účelem zjišení přesnosti výsledků.cze
dc.description.abstractIn this thesis we present the method and scripts intended for automatic downloading and processing of personal homepages from Wikipedia. With the fields of machine learning and computer vision constantly developing, the demand for annotated databases of facial images rises. The goal of this work is the development of tools for creating such databases. The image annotation is a set additional information describing specific attributes in said image. The reader is introduced to principals and function of Wikipedia, Wikidata and other relevant projects together with their mutual relationship. The thesis explains used method and implementation details of created scripts. Last but not least, the scripts are tested on a set of pages, which have been manually annotated in order to determine the result precision.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAnotovaná databáze obrázků tvářícze
dc.subjecttvorba datových sadcze
dc.subjectdatová sadacze
dc.subjectWikipediacze
dc.subjectAnnotated database of facial imageseng
dc.subjectdataset creationeng
dc.subjectdataseteng
dc.subjectWikipediaeng
dc.titleAnotovaná databáze obrázků tváří lidí z Wikipediecze
dc.titleWikipeopleeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeČech Jan
theses.degree.disciplineInformatika a počítačové vědycze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record