Show simple item record

Test of the stake-out network of the D35 highway bridgedc.contributor.advisorProcházka Jaromír
dc.contributor.authorOndřej Brachtl
dc.date.accessioned2021-06-24T22:53:18Z
dc.date.available2021-06-24T22:53:18Z
dc.date.issued2021-06-24
dc.identifierKOS-879459540705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96190
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá volbou postupu a zpracováním měření za účelem kontroly polohy bodového pole mostu, který je součástí budované dálnice D35. Jedná se o „Nadjezd na silnici III/29823 (km 6,720 R35)“ s pracovním označením SO 220. Stavba dálnice bude křížit trasu místní komunikace, která bude nově odkloněna na most, před opětovným napojením na stávající komunikaci. Výsledkem této bakalářské práce je zhodnocení měření a posouzení stability bodového pole pro další práce spojené s dokončením mostního objektu a přilehlé stavby.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with a choice of procedure and the process of the test of the stake-out network of the D35 highway bridge. Object of interest is „Overpass on the road III/29823“, with the work designation SO 220. The construction of the motorway will cross the route of the local road, which will be newly diverted to the bridge, before reconnecting again to the existing road. The result of this bachelor thesis is an evaluation of the measurement and the assessment of the stability of the stake-out network for the further work associated with the completion of the bridge and adjacent construction site.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkontrolní zaměření mikrosítěcze
dc.subjectLMScze
dc.subjectdálnice D35cze
dc.subjectSO 220cze
dc.subjectNadjezd na silnici III/29823cze
dc.subjectGromacze
dc.subjectvolné stanoviskocze
dc.subjectpolární metodacze
dc.subjectpřesná nivelacecze
dc.subjectgeodetic monitoringeng
dc.subjectlocal stake-out networkeng
dc.subjecthighway D35eng
dc.subjectbuilding object 220eng
dc.subjectOverpass on the road III/29823eng
dc.subjectGromaeng
dc.subjectfree standpointeng
dc.subjectpolar methodeng
dc.subjectprecise levellingeng
dc.titleKontrola bodového pole mostu dálnice D35cze
dc.titleTest of the stake-out network of the D35 highway bridgeeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKřemen Karel
theses.degree.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacze
theses.degree.grantorkatedra speciální geodéziecze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record