Show simple item record

Geodetic measurement of the softball fielddc.contributor.advisorSkořepa Zdeněk
dc.contributor.authorJakub Beck
dc.date.accessioned2021-06-24T22:53:47Z
dc.date.available2021-06-24T22:53:47Z
dc.date.issued2021-06-24
dc.identifierKOS-981329110005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96179
dc.description.abstractBakalářská práce Geodetické zaměření softbalového hřiště se zabývá geodetickým zaměřením nově zrekonstruovaného softbalového hřiště v Chomutově. Součástí je samotné měření podrobných bodů, zpracování měření v programech Groma a Matlab. Výstupem jsou výkresy a modely terénu areálu v programech Kokeš a Atlas DMT ve vztažném měřítku 1:500.cze
dc.description.abstractBachelor's thesis Geodetic survey of the softball field deals with the geodetic survey of the newly reconstructed softball field in Chomutov. It includes the measurement of detailed points, processing of measurements in the Groma and Matlab programs. The output are drawings and terrain models of the area in the Kokeš and Atlas DMT programs on a reference scale.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVyrovnání MNČcze
dc.subjectvyrovnávací rovinacze
dc.subjectvolné stanoviskocze
dc.subjectAdjustment MSEeng
dc.subjectadjustment planeeng
dc.subjecttemporary free stationeng
dc.titleGeodetické zaměření softbalového hřištěcze
dc.titleGeodetic measurement of the softball fieldeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDušek Radek
theses.degree.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacze
theses.degree.grantorkatedra speciální geodéziecze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record