Show simple item record

Family housedc.contributor.advisorKnytl Luboš
dc.contributor.authorJaroslav Novotný
dc.date.accessioned2021-06-23T22:53:09Z
dc.date.available2021-06-23T22:53:09Z
dc.date.issued2021-06-23
dc.identifierKOS-878879906205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96043
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je návrh rodinného domu pro rodinu investora a jeho rodičů. Rodinný dům je navržen na konkrétní pozemek, dle zadání vedoucího bakalářské práce. Zadaná lokalita se nachází v pražských Vršovicích mezi bývalou železniční tratí a sportovním areálem Slavia. Pozemek o ploše 1800m2 je v rámci práce rozdělen na 2 parcely, přičemž jedna je řešena podrobně. Navrhované řešení předpokládá obvyklé nároky českých klientů, včetně orientačních nákladů na realizaci v 17mil. Kč. Řešení respektuje vyhlášky a normy platné ke dni odevzdání práce.cze
dc.description.abstractThe subject of this bachelor thesis is architectural study of a family house for investor’s family and his parents. The family house is designed based on a particular lot based on the task given by my bachelor thesis’s supervisor. The specified plot is situated in Prague district Vršovice between former railway track and sports complex Slavia. The specified plot with area 1800m2 is divided into 2 plots, one of which is addressed in detail. The proposed solution suspects usual requirements of Czech clients, including indicative costs for the realization up to 17 million crowns. The thesis respects public notices and norms valid to the day of the submission of the thesis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBakalářská prácecze
dc.subjectRodinný důmcze
dc.subjectVršovicecze
dc.subjectBachelor thesiseng
dc.subjectFamily houseeng
dc.subjectVršoviceeng
dc.titleRodinný důmcze
dc.titleFamily houseeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePešková Zuzana
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record