Now showing items 1-20 of 1510

  • Rodinný dům 

   Author: Lucie Semeráková; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Kročák Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Zadáním bakalářské práce je navrhnout rodinný dům na nově vznikajících pozemcích v rozvojovém pásmu v pražské čtvrti Kyje, ve kterém je nyní okolí tvořeno převážně starší zástavbou rodinných domů. Samotný navrhovaný dům ...
  • Rodinný dům 

   Author: Anna Markova; Supervisor: Dvořák Václav; Opponent: Dvořák Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Předmětem bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu v obci Máslovice. Vedlejší úlohou představuje návrh drobného objektu obsahujícího bufet pro projíždějící cyklisty společně se zázemím pro převozníka. ...
  • Rodinný dům 

   Author: Michala Kučerová; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Kročák Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu v Praze 9 - Kyjích. Pozemek je situován v nově vzniklé ulici Pivoňská, která přiléhá ke klidné čtvrti Na Hutích. Samotný návrh rodinného domu vychází ...
  • Rodinný dům 

   Author: Julie Bílá; Supervisor: Daďa Jaroslav; Opponent: Knytl Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu v katastrálním území Praha – Ruzyně, v blízkosti přírodní památky Obora Hvězda. Kompozice tvarového řešení vychází z touhy vrátit malému pozemku ...
  • Rodinný dům 

   Author: Eliška Drbalová; Supervisor: Košatka Bedřich; Opponent: Hájek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Bakalářská práce se věnuje návrhu rodinného domu se třemi bytovými jednotkami - byt pro čtyřčlennou rodinu, byt pro prarodiče a jeden byt k pronájmu. Stavební parcela se nachází ve vilové čtvrti v Praze na Hanspaulce, která ...
  • Rodinný dům 

   Author: Stanislav Šaroch; Supervisor: Košatka Bedřich; Opponent: Hájek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Předmětem bakalářské práce je návrh vícegeneračního rodinného domu na svažitém pozemku. Zadaná parcela leží v pražské vilové čtvrti Hanspaulka. Tato lokalita je charakteristická honosnou vilovou zástavbou a funkcianolistickými ...
  • Rodinný dům 

   Author: Eliška Hasíková; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Kročák Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu v Pražských Kyjích. Rodinný dům se rozprostírá na pozemku o rozloze 569 m2. Pozemek je mírně svažitý. Rodinný dům využívá svažitost terénu ve ...
  • Rodinný dům 

   Author: Veronika Doubková; Supervisor: Lajda Štěpán; Opponent: Taraba Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Předmětem bakalářské práce je návrh vícegeneračního rodinného domu. Parcela pro návrh se nachází v historické části obce Jevany nedaleko Prahy. Obsahem bakalářské práce je vypracovat architektonickou studii a danou část ...
  • Rodinný dům 

   Author: Richard Hábel; Supervisor: Novotná Petra; Opponent: Hulec Mikuláš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Úkolem bakalářské práce byl návrh rodinného dum v Praze v malebném údolí Šáreckého potoka. Uživatelem bude čtyřčlenní rodina - otec, matka a dvě děti. Návrh stavby vychází z tradičního tvaru rodinného domu - obdélníkový ...
  • Rodinný dům 

   Author: Lucie Formanová; Supervisor: Kročák Jaromír; Opponent: Lajda Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh rodinného domu v obci Lipence. Cílem bylo vytvoření architektonické studie včetně vybraných částí dokumentace pro provedení stavby. Důležitou roli při návrhu hrály výhledy na Prahu ...
  • Rodinný dům 

   Author: Matěj Ševela; Supervisor: Daďa Jaroslav; Opponent: Knytl Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu. Zadaný pozemek se nachází ve starší zástavbě v čtvrti Ruzyně spadající pod Prahu 6. Je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Hlavní myšlenka, která se prolíná celým projektem ...
  • Rodinný dům 

   Author: Karolína Myšková; Supervisor: Pustějovský Jan; Opponent: Housa Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Předmětem bakalářské práce je navržení rodinného domu v městské části Kyje, která se nachází v severovýchodní části Prahy mezi Hloubětínem a Černým Mostem. Rodinný dům, určený pro rozvedenou ženu s dvěma dětmi, má speciální ...
  • Rodinný dům 

   Author: Lukáš Mottl; Supervisor: Daďa Jaroslav; Opponent: Knytl Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Cílem bakalářské práce je návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Investorem je autor(ka) bakalářské práce, který(á) by měl svým návrhem hledat odpovědi na současné představy bydlení z hlediska komfortu, životního ...
  • Rodinný dům 

   Author: František Pavlas; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Dvořák Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tématem bakalářské práce je návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu, která má ráda přírodu a sport. Řešený pozemek se nachází v blízkosti Vltavy u obce Máslovice nedaleko Prahy. Jako vedlejší vypracovanou úlohou je ...
  • Rodinný dům 

   Author: Michaela Pekárková; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Kročák Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu v rozvojovém pásmu přilehlém ke stávající zástavbě rodinných domů čtvrti Na Hutích v pražských Kyjích na rozsahem menších pozemcích kolem ulice Pivoňská. Na základě požadavků ...
  • Rodinný dům 

   Author: Jiří Krátký; Supervisor: Lajda Štěpán; Opponent: Taraba Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Předmětem bakalářské práce je návrh dvougeneračního rodinného domu v Jevanech. Návrh se snaží ve všech ohledech reflektovat kontext vesnice a spojit veřejný prostor s životem v rodinném domě. Objekt obsahuje dvě bytové ...
  • Rodinný dům 

   Author: Kateřina Kršková; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Kročák Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Cílem bakalářské práce bylo vytvořit architektonickou studii včetně vybrané části jednostupňového projektu (stupeň stavebního povolení) pro RODINNÝ DŮM v městské části Praha - Kyje, ulice Jordánská. Řešený pozemek se nachází ...
  • Rodinný dům 

   Author: Martin Jandera; Supervisor: Košatka Bedřich; Opponent: Hájek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům ve formě studie a částečně stavebně- technického řešení objektu. Stavební parcela se nachází v pražské vilové čtvrti - Hanspaulka. Zadáním investorů bylo navrhnout ...
  • Rodinný dům 

   Author: David Holý; Supervisor: Kročák Jaromír; Opponent: Lajda Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Předmětem této bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům pro rodinu se dvěma dětmi v městské části Praha-Lipence. Potenciálem území je dobré umístění na jižním okraji Prahy se zajímavými výhledy na město. Negativem pozemku ...
  • Rodinný dům 

   Author: Vladimír Krystyn; Supervisor: Daďa Jaroslav; Opponent: Knytl Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu v hlavním městě Praze, v části Ruzyně v blízkosti obory Hvězda. Pozemek se nachází ve staré vilové zástavbě, kde její atraktivitu zvyšuje zejména přírodní památka obora ...