Show simple item record

Assessment of rainfall-runoff processes in Bukovno-Líny sewer systemdc.contributor.advisorStránský David
dc.contributor.authorKateřina Patková
dc.date.accessioned2021-06-23T22:52:52Z
dc.date.available2021-06-23T22:52:52Z
dc.date.issued2021-06-23
dc.identifierKOS-878879840505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96013
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá stavbou a kalibrací schematizovaného simulačního modelu popisujícího srážko-odtokové procesy v zájmové lokalitě Bukovno–Líny a jeho následnou aplikací pro návrh přečerpávací stanice odpadních vod. V teoretické části jsou popsány možné metody monitoringu a modelování. Praktická část se věnuje stavbě modelu, jeho kalibraci a verifikaci na základě dat získaných monitorovací kampaní a jeho aplikaci pro návrh přečerpávací stanice odpadních vod. Na závěr jsou vyhodnoceny výsledky kalibrace a návrh přečerpávací stanice odpadních vod na základě výsledků modelu.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with building and calibrating schematic rainfall-runoff simulation model describing rainfall-runoff processes at catchment of interest Bukovno–Líny and its application for designing a sewage pumping station. In the theoretical part, methods of monitoring and modelling are described. Practical part focuses on creation of the model, its calibration and verification based on data obtained by monitoring campaign, and its application for the design of sewage pumping station. The results of calibration and the sewage pumping station design based on those model results are evaluated at the end.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectstokové systémycze
dc.subjectmonitoringcze
dc.subjectmodelcze
dc.subjectSWMM simulacecze
dc.subjectkalibracecze
dc.subjectverifikacecze
dc.subjectpřečerpávací stanice odpadních vodcze
dc.subjectsewerage systemseng
dc.subjectmonitoringeng
dc.subjectmodeleng
dc.subjectSWMM simulationeng
dc.subjectcalibrationeng
dc.subjectverificationeng
dc.subjectsewage pumping stationeng
dc.titlePosouzení srážko-odtokových vztahů stokového systému obce Bukovno-Línycze
dc.titleAssessment of rainfall-runoff processes in Bukovno-Líny sewer systemeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKužel Lukáš
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record