Show simple item record

Office and production building in Chrudimdc.contributor.advisorHanzalová Lenka
dc.contributor.authorVít Kekula
dc.date.accessioned2021-06-23T22:52:43Z
dc.date.available2021-06-23T22:52:43Z
dc.date.issued2021-06-23
dc.identifierKOS-878590744105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96008
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním vybraných částí projektové dokumentace ke stavebnímu povolení Administrativně výrobní budovy v Chrudimi. Projekt obsahuje architektonicko-stavební část a konstrukčně statickou část s částí geotechnickou. Architektonicko-stavební část je rozšířena o návrh, tepelně technické posouzení a detaily obalových konstrukcí. Budova má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Půdorys objektu má obdélníkový tvar. Objekt je založen na základových pasech. Konstrukční systém budovy tvoří železobetonové stěny a sloupy, společně se železobetonovými stropními deskami. Objekt je zastřešen plochou střechou. Obvodový plášť tvoří kombinace kontaktního zateplovacího systému a provětrávané fasády.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with design and elaboration of selected parts of project documentation for building permit of an Office and production building in Chrudim. The project contains an architectural-construction part and a structurally static part with a geotechnical part. The architectural-construction part is extended by a design, thermal technical assessment and details of packaging structures. The building has two overground floors and one underground floor. The floor plan of the building has a rectangular shape. The building is based on foundation passes. The construction system of the building consists of reinforced concrete walls and columns, together with reinforced concrete ceiling slabs. The building is covered with a flat roof. The perimeter cladding consists of a combination of a thermal insulation system and a ventilated facade.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAdministrativně výrobní budovacze
dc.subjectželezobetoncze
dc.subjectplošné základycze
dc.subjectplochá střechacze
dc.subjectprojektová dokumentacecze
dc.subjectstavební povolenícze
dc.subjectOffice and production buildingeng
dc.subjectreinforced concreteeng
dc.subjectsurface foundationeng
dc.subjectflat roofeng
dc.subjectproject documentationeng
dc.subjectbuilding permiteng
dc.titleAdministrativně výrobní budova v Chrudimicze
dc.titleOffice and production building in Chrudimeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeParoubková Jitka
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record