Show simple item record

Havelská street (Prague 1) - metrica documentation of archway of houses No.504-5012dc.contributor.advisorHodač Jindřich
dc.contributor.authorMichal Zíma
dc.date.accessioned2021-06-22T22:53:31Z
dc.date.available2021-06-22T22:53:31Z
dc.date.issued2021-06-22
dc.identifierKOS-1084809264605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95900
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá tvorbou dílčí dokumentace podloubí domů č. p. 504 – 512 v Havelské ulici v Praze 1 pro Národní památkový ústav. Úvodem práce informuje o historii zaměřovaných objektů. Zamýšlí se nad používanými metodami zaměřování historických objektů. Dále popisuje pracovní postup terénních i kancelářských prací. Obsahuje porovnání dvou oblouků kleneb loubí domu č. p. 507. Na závěr komentuje dosažené výsledky a přesnost měření.cze
dc.description.abstractThis Master's thesis focuses on the completion of a partial documentation of the historical archway of houses No. 506-512 in Havelská street, Prague 1 for the purposes of the Národní památkový ústav. In the thesis, both working procedure and office work are described. In the first part, the study mentions the history condition of the measured objects. It deals with the methods used for the measures of the historical objects. Also, it describes the steps of the workflow. It contains the comparison of two arcades of building no. 507. The last section of the thesis focuses on the results and the measurements' accuracy.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLaserové skenovánícze
dc.subjectbodové mračnocze
dc.subjectměřická dokumentacecze
dc.subjectpodloubícze
dc.subjectporovnání bodových mračencze
dc.subject3D modelcze
dc.subjectCloudComparecze
dc.subjectBentley MicroStationcze
dc.subjectLeica BLK360cze
dc.subjectLaser scanningeng
dc.subjectpoint cloudeng
dc.subjectsurveying documentationeng
dc.subjectarchwayeng
dc.subjectpoint cloud comparisoneng
dc.subject3D modeleng
dc.subjectCloudCompareeng
dc.subjectBentley MicroStationeng
dc.subjectLeica BLK360eng
dc.titleUlice Havelská (Praha 1) - měřická dokumentace podloubí domů č.p. 504-5012cze
dc.titleHavelská street (Prague 1) - metrica documentation of archway of houses No.504-5012eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeChmelíř Jiří
theses.degree.disciplineGeomatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record