Show simple item record

Measurement and Creation of Map Documentation of the Mokrsko Západ Area of the Josef Minedc.contributor.advisorKřemen Tomáš
dc.contributor.authorPeter Petrilla
dc.date.accessioned2021-06-22T22:53:14Z
dc.date.available2021-06-22T22:53:14Z
dc.date.issued2021-06-22
dc.identifierKOS-1084809246905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95895
dc.description.abstractTáto diplomová práca sa zaoberá mapovaním a vytvorením banskej mapovej dokumentácie štôlne Josef v oblasti Mokrsko Západ. Na začiatku bolo nutné urobiť zameranie oblasti pomocou laserového skeneru – Leica ScanStation P40. Výstupom z merania bolo mračno bodov, ktoré sa spracovalo v softvéri Leica Cyclone. Výsledné mapové diela štôlne boli vytvorené v softvéri MicroStation s nadstavbou DULMAP.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the mapping and creation of mining map documentation of the Josef mine in the Mokrsko Západ area. Initially, it was necessary to measure the area using a laser scanner – Leica ScanStation P40. The output of the measurement was a point cloud, which was processed in Leica Cyclone software. The resulting map works of the mine were created in MicroStation software with the DULMAP extension.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectštôlňa Josefcze
dc.subjectMokrsko Západcze
dc.subjectlaserové skenovaniecze
dc.subjectmračno bodovcze
dc.subject3D modelcze
dc.subjectLeica Cyclonecze
dc.subjectMicrostationcze
dc.subjectDULMAPcze
dc.subjectJosef mineeng
dc.subjectMokrsko Západeng
dc.subjectlaser scanningeng
dc.subjectpoint cloudeng
dc.subject3D modeleng
dc.subjectLeica Cycloneeng
dc.subjectMicrostationeng
dc.subjectDULMAPeng
dc.titleZaměření a vytvoření důlní mapové dokumentace oblasti Mokrsko Západ ve štole Josefcze
dc.titleMeasurement and Creation of Map Documentation of the Mokrsko Západ Area of the Josef Mineeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeJašek Petr
theses.degree.disciplineInženýrská geodéziecze
theses.degree.grantorkatedra speciální geodéziecze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record