Show simple item record

Web application for Viskalia projectdc.contributor.advisorLanda Martin
dc.contributor.authorAdam Kulhavý
dc.date.accessioned2021-06-22T22:53:12Z
dc.date.available2021-06-22T22:53:12Z
dc.date.issued2021-06-22
dc.identifierKOS-1084809231405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95891
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vytvořením webové aplikace pro projekt Viskalia. Webová aplikace je tvořena v Python frameworku Django s připojením k databázovému systému MariaDB. Aplikace je tvořena v administrátorském prostředí, kde je optimalizována dle potřeb projektu. Jedním z cílů je také automatizované nasazení aplikace a databáze v izolovaném prostředí.cze
dc.description.abstractThis Master's thesis deals with the creation of a web application for the Viskalia project. The web application is created in Python framework named Django with a connection to the MariaDB database. The application is developed in an administration environment adapted to the needs of the project. One of the goals is to create an automated deployment for application and database in an isolated environmenteng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPythoncze
dc.subjectDjangocze
dc.subjectWebová aplikacecze
dc.subjectDockercze
dc.subjectMariaDBcze
dc.subjectViskaliacze
dc.subjectPythoneng
dc.subjectDjangoeng
dc.subjectWeb applicationeng
dc.subjectDockereng
dc.subjectMariaDBeng
dc.subjectViskaliaeng
dc.titleTvorba webové editorské aplikace pro projekt Viskaliacze
dc.titleWeb application for Viskalia projecteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeČepický Jáchym
theses.degree.disciplineGeomatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record