Show simple item record

Assessment of the Financial Stability of the Selected Construction Companiesdc.contributor.advisorFrková Jana
dc.contributor.authorTereza Herčíková
dc.date.accessioned2021-06-21T22:52:03Z
dc.date.available2021-06-21T22:52:03Z
dc.date.issued2021-06-21
dc.identifierKOS-879169072405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95728
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je posouzení finanční stability z teoretického a praktického hlediska. V teoretické části jsou popsány metody a nástroje pro posouzení finanční stability, které jsou následně aplikovány v praktické části na předem vybrané stavební společnosti. Finanční stabilita je posouzena na základě vybraných metod finanční analýzy, především analýzy poměrových ukazatelů a dále Altmanova bankrotního modelu. Finanční analýza je zpracována podle finančních výkazů společností z časové řady pěti let, a to od roku 2015 do roku 2019. Zjištěné výsledky zpracovaných ukazatelů pro každou společnost jsou průběžně komentovány a vyhodnocovány a následně mezi společnostmi porovnávány. Na konci jsou shrnuty výsledky a z nich vzešlé závěry a zda je daná společnost finančně stabilní.cze
dc.description.abstractThe topic of this bachelor thesis is an assessment of the financial stability from theoretical and practical point of view. The theoretical part describes methods and tools for assessing financial stability, which are then applied in the practical part to pre-selected construction companies. Financial stability is assessed using selected methods of financial analysis, especially ratio analysis and Altman model. The financial analysis is prepared according to the financial statements of the companies from a time series of five years, from 2015 to 2019. The results of the indicators for each company are continuously commented and evaluated and then compared between companies. The results and their conclusions are summarized at the end of this thesis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectfinanční analýzacze
dc.subjectfinanční stabilitacze
dc.subjectanalýza poměrových ukazatelůcze
dc.subjectAltmanův modelcze
dc.subjectfinancial analysiseng
dc.subjectfinancial stabilityeng
dc.subjectratio analysiseng
dc.subjectAltman modeleng
dc.titlePosouzení finanční stability vybraných stavebních společnostícze
dc.titleAssessment of the Financial Stability of the Selected Construction Companieseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeTomek Radan
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení ve stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record