Show simple item record

The impact of the choice of vertical constructions on acquisition costs of an apartment building and total selling price of apartments.dc.contributor.advisorBrožová Lucie
dc.contributor.authorMiroslav Naxera
dc.date.accessioned2021-06-21T22:51:58Z
dc.date.available2021-06-21T22:51:58Z
dc.date.issued2021-06-21
dc.identifierKOS-878879966005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95723
dc.description.abstractBakalářská práce bude zaměřena na vliv volby výběru materiálu na pořizovací náklady bytového domu a následný prodej bytů. V teoretické části budou popsány svislé konstrukce bytového domu, jejich vlastnosti a požadavky. Dále bude řešena problematika mezibytových svislých konstrukcí. Součástí teoretické části bude také rozpočtování v programu KROS a s tím související pojmy, kterými jsou například: směrné ceny, rozpočet stavby a cenová soustava ÚRS. V praktické části bude představen projekt bytového domu, se kterým se bude pracovat během bakalářské práce. Budou vytvořeny rozpočty různých variant systémů svislých konstrukcí a následné porovnání nákladů na pořízení bytového domu. Součástí bude také porovnání podlahových ploch všech variant. V závěru bude stanoven koeficient, podle kterého se bude vybírat nejlepší možná varianta z ekonomického pohledu.cze
dc.description.abstractThe Bachelor thesis will be focused on the impact of the choice of material on the acquisition costs of an apartment building and on the subsequent sale of apartments. In the theoretical part will be described the vertical structures of an apartment building, their properties and requirements. Next, the issue of inter-residential vertical structures will be addressed. A component of the theoretical part will also be budgeting in the KROS program and related terms such as: guide prices, construction budget and price system of the ÚRS. In the practical part will be presented the project of an apartment house, which will be worked on during the Bachelor thesis. Budgets of various variants of systems of vertical structures will be created, then the costs of acquiring an apartment building will be compared. It will also include a comparison of floor areas of all variants. In the end will be determined the key factor, according to which the best possible option from an economic point of view will be selected.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSvislé konstrukcecze
dc.subjectbytový důmcze
dc.subjectrozpočetcze
dc.subjectpodlahová plochacze
dc.subjectvariantycze
dc.subjectcenacze
dc.subjectkoeficientcze
dc.subjectVertical structureseng
dc.subjectapartment buildingeng
dc.subjectbudgeteng
dc.subjectfloorspaceeng
dc.subjectvariantseng
dc.subjectcosteng
dc.subjectcoefficienteng
dc.titleVliv volby svislých konstrukcí na pořizovací náklady bytového domu a celkovou prodejní cenu bytu.cze
dc.titleThe impact of the choice of vertical constructions on acquisition costs of an apartment building and total selling price of apartments.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVerunáčová Tereza
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení ve stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record