Show simple item record

Financial Analysis and Comparison of Two Selected Construction Companiesdc.contributor.advisorNováková Vladimíra
dc.contributor.authorDaniel Peterka
dc.date.accessioned2021-06-21T22:51:41Z
dc.date.available2021-06-21T22:51:41Z
dc.date.issued2021-06-21
dc.identifierKOS-878879842405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95718
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou a jejím následným využitím pro zhodnocení ekonomické situace dvou vybraných stavebních podniků. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Nejprve jsou v teoretické části představeny základní a zároveň nejpoužívanější a nejosvědčenější metody finanční analýzy, které poskytnou cenné informace o finančním hospodaření podniku a hospodaření s majetkem. V praktické části bude zpracována finanční analýza obou stavebních podniků na základě dat získaných z účetních závěrek obou společností. Cílem bude porovnat tyto podniky a zjistit, který stavební podnik je na tom z hlediska finančního zdraví lépe, a který podnik by se měl v jistých oblastech zlepšit, aby dosahoval prosperity v konkurenčním prostředí.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with financial analysis and its use for evaluation of companies. The bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. First, the theoretical part introduces the most used and the most proven methods of financial analysis, which provide valuable information about the financial management and asset management of the company. In the practical part, a financial analysis of two construction companies is made using the data of financial statements of the companies. The purpose of this bachelor thesis is to compare the companies and find out which construction company is better in terms of financial health and which company should improve in certain areas in order to achieve prosperity in a competitive environment.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFinanční analýza podnikucze
dc.subjectfinanční ukazatelecze
dc.subjecthorizontální a vertikální analýzacze
dc.subjectrentabilitacze
dc.subjectlikviditacze
dc.subjectzadluženostcze
dc.subjectaktivitacze
dc.subjectúčetní závěrkacze
dc.subjectrozvahacze
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátycze
dc.subjectstavební podnikcze
dc.subjectporovnání podnikůcze
dc.subjectFinancial analysis of companyeng
dc.subjectfinancial indicatorseng
dc.subjecthorizontal and vertical analysiseng
dc.subjectprofitabilityeng
dc.subjectliquidityeng
dc.subjectindebtednesseng
dc.subjectactivityeng
dc.subjectfinancial statementeng
dc.subjectbalanceeng
dc.subjectprofit and loss statementeng
dc.subjectconstruction companyeng
dc.subjectcomparison of companieseng
dc.titleFinanční analýza a porovnání dvou vybraných stavebních podnikůcze
dc.titleFinancial Analysis and Comparison of Two Selected Construction Companieseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeČásenský Martin
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení ve stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record