Show simple item record

Construction of a development projekt of two apartment buildingsdc.contributor.advisorStřelcová Iveta
dc.contributor.authorTereza Havránková
dc.date.accessioned2021-06-21T22:51:41Z
dc.date.available2021-06-21T22:51:41Z
dc.date.issued2021-06-21
dc.identifierKOS-878590731105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95714
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá developerským projektem s názvem Vila domy Volšovka v Červených Dvorcích u obce Sušice. Cílem je zjistit celkové investiční náklady projektu. Náklady na samotnou výstavbu budou zjištěny vytvořením položkového rozpočtu v KROS 4 na základě cenové soustavy ÚRS v cenové hladině 2021/I. Zbylé náklady budou sestaveny pomocí procentuální sazby ze základních rozpočtových nákladů stavby. Dále bude provedena analýza užšího okolí a následné určení prodejní ceny za 1 m2 podlahové plochy bytové jednotky. V konečné fázi bude představeno několik možností variant financování tohoto projektu a jejich zhodnocení.cze
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis deals with the development project called Vila domy Volšovka, located in Červené Dvorce near Sušice. The aim is to detect the total investment costs of the project. The costs of the construction will be detected by creating an item budget in KROS 4 on the basis of ÚRS price system in the price level 2021/I. The rest of the costs will be assembled using a percentage of the basic budgetary costs of the construction. Furthermore, there will be an analysis of the surroundings and the selling price for 1 m2 of the floorspace will be determined. In the end, several financing options of the project will be introduced and evaluated.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkalkulace nákladůcze
dc.subjectcenová soustava ÚRScze
dc.subjectpoložkový rozpočetcze
dc.subjectKROS 4cze
dc.subjectfinancování projketucze
dc.subjectporovnánícze
dc.subjectcenacze
dc.subjectpříjemcze
dc.subjectvýdajcze
dc.subjectcashflowcze
dc.subjectcost calculationeng
dc.subjectprice system ÚRSeng
dc.subjectitem budgeteng
dc.subjectKROS 4eng
dc.subjectfinancing of a projecteng
dc.subjectproject financingeng
dc.subjectcomparismeng
dc.subjectpriceeng
dc.subjectincomeeng
dc.subjectexpenseeng
dc.subjectcashfloweng
dc.titleVýstavba developerského projektu dvou bytových domůcze
dc.titleConstruction of a development projekt of two apartment buildingseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVelíšek Jan
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení ve stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record