Show simple item record

Advanced Mapping of Surveillance Infrastructure by SSR Aircraft Reply Analysisdc.contributor.advisorPleninger Stanislav
dc.contributor.authorJakub Šíma
dc.date.accessioned2021-06-19T22:52:05Z
dc.date.available2021-06-19T22:52:05Z
dc.date.issued2021-06-19
dc.identifierKOS-1083894124905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95642
dc.description.abstractCílem diplomové práce je navržení metody, která ze zachycených odpovědí emitovaných pa-lubními SSR odpovídači získává informace o pozemní SSR přehledové infrastruktuře. Zámě-rem je využít naměřená vstupní data zachycená na přijímací stanici s nízkými náklady a níz-kými nároky na architekturu systému. Detekce dotazovačů je založena na asociaci přijatých odpovědí letadel dotazovači, jež je vybudil a následné lokalizaci dotazovačů. Mezi získané informace o přehledové infrastruktuře patří počet detekovaných dotazovačů, odhad jejich polo-hy a perioda otáčení jejich antény.cze
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to design a method using replies emitted by aircraft SSR transponders to get parametres of ground SSR surveillance infrastructure. Our intention is to use an input data measured by low-cost receiving station and simple system architecture. De-tection of interrogators is based on association received replies to interrogator which excited them, and then on localization. Method provided parameters are number of detected interroga-tors, estimation of their position and antenna rotation period.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectsekundární radarcze
dc.subjectmód Scze
dc.subjectSSR odpovídačcze
dc.subjectšířka svazkucze
dc.subjectradarové krytícze
dc.subjectperioda otáčení rada-rové anténycze
dc.subjectlokalizace dotazovačecze
dc.subjectsecondary radareng
dc.subjectmode Seng
dc.subjectSSR transpodereng
dc.subjectbeam widtheng
dc.subjectradar coverageeng
dc.subjectradar antenna rotati-on periodeng
dc.subjectinterrogator localizationeng
dc.titlePokročilé mapování přehledové infrastruktury analýzou SSR odpovědí od letadelcze
dc.titleAdvanced Mapping of Surveillance Infrastructure by SSR Aircraft Reply Analysiseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeJonáš Petr
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record