Show simple item record

Prediction of required materials for aircraft heavy maintenance visitsdc.contributor.advisorKála Martin
dc.contributor.authorOndřej Vítovec
dc.date.accessioned2021-06-18T22:52:58Z
dc.date.available2021-06-18T22:52:58Z
dc.date.issued2021-06-18
dc.identifierKOS-1090374089905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95618
dc.description.abstractTato diplomová práce řeší možnosti predikce potřebného materiálu těžké údržby letadel. Cílem je navrhnout řešení, které by při plánování tohoto materiálu zvýšilo efektivitu a tím snížilo náklady na údržbu. Základem je databáze z organizace oprávněné k údržbě CSAT a jako řešení byl vytvořen program, včetně uživatelského prostředí v softwaru MATLAB, využívající několik matematických predikčních modelů k vytvoření předpovědi poptávky na základě databáze, a to až na půl roku dopředu. Program je schopen předpovídat plně automaticky pro velká množství dílů v daném okamžiku nebo si uživatel může zvolit možnost předpovědi poptávky pro každý díl zvlášť. Tato druhá možnost je doplněna i o zobrazení detailních informací o daném dílu. Skrze uživatelské prostředí je možné modely upravovat a dosáhnout tak vyšší přesnosti předpovědi. Validace samotné přesnosti modelů je řešena na základě absolutních i relativních chyb, díky kterým je možné zjistit, zdali je použitý model vhodný pro predikci daného typu poptávky.cze
dc.description.abstractThis master thesis provides options for prediction of materials required for aircraft heavy maintenance visits. The main goal is to propose a solution, which would increase the effectiveness of a material supply process and thus to reduce maintenance costs. A database from an aircraft maintenance organisation was used and a computer software, including a graphic user interface, was developed using MATLAB. This program uses several mathematical forecasting models, which are able to make forecasts based on the database, up to six months in advance. The program can run automatic forecasts for both multiple and single parts or consumable material. Analysis using the latter option generates additional information from the database. Additionally, the user can manually adjust the setting of the forecasting models via the graphic user interface, helping to improve the accuracy of the forecast. The evaluation of the accuracy of provided forecasts is computed based on both absolute and relative errors, which can help determine whether the selected forecasting model is suitable for the given type of request.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecttěžká údržbacze
dc.subjectplánování údržby letadelcze
dc.subjectpredikce materiálucze
dc.subjectpředpověď materiálucze
dc.subjectpredikční modelycze
dc.subjectheavy maintenanceeng
dc.subjectmaintenance planningeng
dc.subjectmaterial predictioneng
dc.subjectmaterial forecasteng
dc.subjectforecasting modelseng
dc.titlePredikce potřebného materiálu v těžké údržbě letadelcze
dc.titlePrediction of required materials for aircraft heavy maintenance visitseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeMach Štěpán
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record