Show simple item record

E-mail address validation and autocompletedc.contributor.advisorHerold Jan
dc.contributor.authorBeňadik Štrba
dc.date.accessioned2021-06-17T22:52:23Z
dc.date.available2021-06-17T22:52:23Z
dc.date.issued2021-06-17
dc.identifierKOS-961987176805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95434
dc.description.abstractBakalárska práca sa zaoberá službou, ktorá bude pomáhať užívateľom zadávať vo webových formulároch e-mailové adresy a po zadaní zisťovať ich existenciu. Výsledná služba bude rozšírením existujúcej služby smartform, ktorá aktuálne poskytuje našepkávanie a validáciu adries. Cieľom práce je zistiť, ako a či vôbec je možné určiť existenciu e-mailových adries a následne implementovať vybrané riešenie. Na základe analýzy možných riešení validácie e-mailových adries som navrhol a implementoval službu, využívajúcu pri validácií SMTP protokol. Pri testovaní vytvorenej implementácie sa vyskytlo niekoľko problémov. Služba nie je schopná rozhodnúť o existencií všetkých e-mailových adries, ktoré dostane na vstupe. Na druhej strane, je funkčná pre väčšinu populárnych poštových serverov, a preto má praktické využitie.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on a service, which would help users to enter e-mail addresses in electronic forms and verify their existence. The resulting service will be an extension of the existing smartform service, which currently provides e-mail address suggestions and validation. The aim of this thesis is to find out, whether and how it would be possible to determine the existence of e-mail addresses and then to implement a preferred solution. I designed and implemented a service, using the SMTP protocol, based on the analysis of the possible solutions for e-mail address validation. There happen to be several problems when I was testing the implementation. The service cannot verify the existence of every e-mail address it receives. On the other hand, the service works correctly for most popular mail servers and therefore it has a practical use.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectimplementácia službycze
dc.subjectAPIcze
dc.subjectvalidácia e-mailových adriescze
dc.subjectsmtpcze
dc.subjecteditačná vzdialenosťcze
dc.subjectjavacze
dc.subjectSpring Bootcze
dc.subjectservice implementationeng
dc.subjectAPIeng
dc.subjecte-mail address validationeng
dc.subjectsmtpeng
dc.subjectedit distanceeng
dc.subjectjavaeng
dc.subjectSpring Booteng
dc.titleNašeptávání a validace e-mailových adrescze
dc.titleE-mail address validation and autocompleteeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMalec Oldřich
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatika 2009cze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record