Show simple item record

Automated detection of text translationsdc.contributor.advisorKlouda Karel
dc.contributor.authorJan Peřina
dc.date.accessioned2021-06-17T22:51:50Z
dc.date.available2021-06-17T22:51:50Z
dc.date.issued2021-06-17
dc.identifierKOS-862365915605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95378
dc.description.abstractTato bakalářská práce zkoumá možnosti detekce přeložených částí textu společně s možnostmi dohledání původu těchto textů na internetu. V práci je zopakován experiment s vybranou metodou pro detekci strojových překladů. Tuto metodu se podařilo vylepšit pomocí jiné podobnostní metriky textu a lemmatizace. Byla ověřena její aplikovatelnost na lidský překlad. Bylo též otestováno několik způsobů transformace takto detekovaných částí textu do dotazu pro webový vyhledávač, za účelem efektivního dohledání jejich originálu.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis explores the possibilities of detecting a translated portions of a text together with ways of search for the origin of such text on the internet. In this thesis an experiment of chosen method for machine translation detection is reproduced. This method was then improved by utilization a different text similarity metric and lemmatisation. The applicability of this method on human produced translation was tested. And several ways of transforming this way detected texts into search engine queries to effectively find their sources on the internet.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdetekce přeloženého textucze
dc.subjectdetekce plagiátucze
dc.subjectzpracování přirozeného jazykacze
dc.subjectstrojové učenícze
dc.subjectpythoncze
dc.subjectdetection of text translationeng
dc.subjectplagiarism detectioneng
dc.subjectnatural language processingeng
dc.subjectmachine learningeng
dc.subjectpythoneng
dc.titleAutomatická detekce přeložených textůcze
dc.titleAutomated detection of text translationseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNovák Petr
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatika 2009cze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record