Show simple item record

Public Spaces - Climate Change Adaptationdc.contributor.advisorKupka Jiří
dc.contributor.authorDagmar Svobodová
dc.date.accessioned2021-06-15T22:51:35Z
dc.date.available2021-06-15T22:51:35Z
dc.date.issued2021-06-15
dc.identifierKOS-879169098505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95308
dc.description.abstractTato práce popisuje základní principy, důsledky a vlivy klimatické změny, a nabízí výčet adaptačních opatření v urbánním prostředí, která je snižují. Jedná se hlavně o využití městské zeleně a hospodaření s dešťovou vodou tak, aby bylo zabráněno vzniku tepelných ostrovů a jiných extrémních jevů. Pro demonstraci využití jednotlivých opatření byla pomocí Mapy Indexu Urbánní Teplotní Zranitelnosti vybrána problémová lokalita na území hlavního města Prahy, veřejné prostranství u stanice metra Anděl (Praha 5), a formou námětové studie byla aplikována jednotlivá opatření ve třech variantách. Výstupem jsou výkresy na podkladu katastrální mapy, doplněné o fotodokumentaci a analýzu současného stavu lokality.cze
dc.description.abstractThis thesis describes the basic principles, impacts and effects of climate change and shows options of adaptation measures in urban environment that reduce them. It is mainly the use of green infrastructure and smart rainwater management to prevent formation of urban heat islands and other extreme events. To demonstrate the use of individual measures, a problematic location in Prague, a public space near to Anděl metro station (Prague 5) was selected according to The Urban Temperature Vulnerability Index Map. Individual measures were applied in three variants in form of a simple study. Variants are presented as drawings on the basis of a cadastral map supplemented by photo documentation and analysis of current state of the public space.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectadaptační opatřenícze
dc.subjectadaptační strategiecze
dc.subjectklimatická změnacze
dc.subjectměstská zeleňcze
dc.subjectměstské tepelné ostrovycze
dc.subjectveřejné prostranstvícze
dc.subjectadaptation measureseng
dc.subjectadaptation strategyeng
dc.subjectclimate changeeng
dc.subjectgreen infrastructureeng
dc.subjectpublic spaceeng
dc.subjecturban heat islandseng
dc.titleAdaptace vybraných městských prostranství na změny klimatucze
dc.titlePublic Spaces - Climate Change Adaptationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSmrčková Alena
theses.degree.disciplineInženýrství životního prostředícze
theses.degree.grantorkatedra urbanismu a územního plánovánícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record