Show simple item record

Domestic Violencedc.contributor.advisorNesvadba Petr
dc.contributor.authorMartin Havel
dc.date.accessioned2021-06-13T22:51:47Z
dc.date.available2021-06-13T22:51:47Z
dc.date.issued2021-06-13
dc.identifierKOS-986693023305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95226
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je zhodnocení komplexnosti prevence v oblasti domácího násilí a jejího významu a dopadu na společnost. Cílem je také zabývat se nalezením dalších alternativ této problematice. Zpracování tématu vede k zamyšlení se nad reálnou realizací preventivního působení v oblasti domácího násilí. Práce zdůrazňuje význam prevence pro skupinu v postavení potencionálních obětí i agresorů domácího násilí.cze
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis is to evaluate the complexity of prevention in the field of domestic violence and its importance and impact on society. The aim is also to find other alternatives to this issue. The elaboration of the topic leads to a reflection on the real implementation of preventive action in the field of domestic violence. The work emphasizes the importance of prevention for the group in the position of potential victims and aggressors of domestic violence.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDomácí násilícze
dc.subjectohrožená osobacze
dc.subjectnásilná osobacze
dc.subjectvykázánícze
dc.subjectneziskové organizacecze
dc.subjectnevládnícze
dc.subjectDomestic violenceeng
dc.subjectendangered personeng
dc.subjectviolent personeng
dc.subjectexpulsioneng
dc.subjectnon – profiteng
dc.titleDomácí násilícze
dc.titleDomestic Violenceeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKovaříková Miroslava
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantorinstitut pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record