Show simple item record

Feasibility Study - Establishment of Coffee House with Sales of Cupcakesdc.contributor.advisorVytlačil Dalibor
dc.contributor.authorLucie Nguyenová
dc.date.accessioned2021-06-12T22:53:35Z
dc.date.available2021-06-12T22:53:35Z
dc.date.issued2021-06-12
dc.identifierKOS-1086045451105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95182
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zpracováním studie proveditelnosti za účelem zjištění, zda je projekt založení kavárny se specializací na vietnamské produkty a prodej cupcaků realizovatelný. V teoretické části se práce zabývá charakteristikou studie proveditelnosti a její strukturou včetně finanční analýzy a analýzy rizik. Obsahem této části jsou i charakteristiky souvisejících pojmů z oblasti projektů a projektového řízení. Praktická část je věnována především zpracování samotné studie proveditelnosti pro konkrétní podnik, s využitím metod specifikovaných v teoretické části. Cílem je analyzovat vnitřní a vnější prostředí podniku, vyhodnotit výsledky získané z finanční analýzy a z analýzy rizik a na jejich základě se rozhodnout, zda je efektivní podnik otevřít či nikoliv. Na to navazuje závěrečné komplexní zhodnocení celého představeného projektu.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis is about feasibility study which focuses on determining if establishing cafe which specialises on Vietnamese products and cupcakes is possible as a project. Theoretical part of this thesis focuses on characteristics and structure of viability study, while it also focuses on financial analysis and risk analysis. Theoretical part additionally focuses on characteristics of related terms from the area of projects and projects management. Practical part focuses exclusively on process of assembling feasibility study for specific establishment, while using method specified in theoretical part. Goal of this thesis is to analyse inner and outer environment of the establishment, evaluate result that are based on analysis and risk analysis. Eventually based on all the results it is consider if it is reasonable to establish studied establishment or not. To this part is connected complex evaluating of the whole project.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectStudie proveditelnosticze
dc.subjectprojektcze
dc.subjectanalýza trhucze
dc.subjectanalýza rizikcze
dc.subjectfinanční analýzacze
dc.subjectkavárnacze
dc.subjectcupcakescze
dc.subjectFeasibility studyeng
dc.subjectprojecteng
dc.subjectmarket analysiseng
dc.subjectrisk analysiseng
dc.subjectfinancial analysiseng
dc.subjectcafeeng
dc.subjectcupcakeseng
dc.titleStudie proveditelnosti - založení kavárny s prodejem cupcakůcze
dc.titleFeasibility Study - Establishment of Coffee House with Sales of Cupcakeseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeFanta Petr
theses.degree.grantorinstitut manažerských studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record