Show simple item record

UI/UX proposal for portal of public administrationdc.contributor.advisorPavlíček Josef
dc.contributor.authorJan Mráz
dc.date.accessioned2021-06-12T22:53:21Z
dc.date.available2021-06-12T22:53:21Z
dc.date.issued2021-06-12
dc.identifierKOS-987296496605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95168
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá kvalitou českého eGovernmentu z pohledu použitelnosti (UI/UX) jeho webových portálů. Jejím hlavním cílem je vytvoření návrhu webových portálů pro zlepšení užívání online služeb českého státu. Základem je teoretická část zabývající se oborem interakce člověka s počítačem (HCI), který zahrnuje pojmy jako UI, UX či UCD. Pro zjištění aktuálního stavu eGovernmentu byla provedena série testů, a to na portálech: Portál občana, Portál pražana, ePortál ČSSZ a Portál eRecept. Použitá metodika se skládá z heuristické metody Nielsen 10 a nástroje Google Lighthouse. Pro řešení nalezených chyb zkoumaného českého eGovernmentu je vytvořen seznam charakteristik, které musí splňovat kvalitní eGovernment, vycházejících mimo jiné i z metodik použitých ve Velké Británii či Estonsku. Na základě těchto doporučení je vytvořen vysoce věrohodný (Hi-Fi) návrh části webových portálů českého eGovernmentu. Ten byl následně podroben validaci pomocí kognitivního průchodu a heuristické metodiky Nielsen 10. Výsledný návrh je po zhodnocení mnohem kvalitnější než jeho původní předloha. V závěru je nastíněn doporučený postup pro další vývoj českého eGovernmentu.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the current usability (UI/UX) of Czech eGovernment web portals and proposes improvements. This bachelor thesis's primary goal is to create a UX prototype of part of the Czech eGovernment and a set of improvements to the current state of eGovernment. It provides a concise description of elementary terms in Human-Computer Interaction, including UI, UX, or UCD. It also contains an inspection of four portals of Czech eGovernment (Portal občana, Portál pražana, Portál MOJE daně, and ePortál ČSSZ) via essential analysis tools, such as Nielsen 10 or Google Lighthouse. This thesis contains a list of best practices for ideal eGovernment to address found problems in the analysis and reflect actual practices of creating eGovernment from the United Kingdom and Estonia. Based on these characteristics there is created valid UX prototype, which has been tested with Nielsen 10 and a cognitive walkthrough afterward. The final UX prototype has come, after testing, with the result that outperforms its original. At the end of this thesis, there is a description of possible future improvements in the Czech eGovernment development.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecteGovernmentcze
dc.subjectveřejná správacze
dc.subjectUXcze
dc.subjectUIcze
dc.subjecttestování UI/UXcze
dc.subjecteGovernmenteng
dc.subjectpublic administrationeng
dc.subjectUXeng
dc.subjectUIeng
dc.subjecttesting UI/UXeng
dc.titleUI/UX návrh a prototyp portálu veřejné správycze
dc.titleUI/UX proposal for portal of public administrationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKlímek Jakub
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatika 2009cze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record