Show simple item record

Business Plan to Start a Wedding Salon in the Town of Lovosicedc.contributor.advisorDobrucká Lucia
dc.contributor.authorJana Rousová
dc.date.accessioned2021-06-12T22:53:10Z
dc.date.available2021-06-12T22:53:10Z
dc.date.issued2021-06-12
dc.identifierKOS-986692725405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95164
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zpracováním tříletého podnikatelského plánu pro založení svatebního salonu ve městě Lovosice (v okresu Litoměřice v Ústeckém kraji). Tento plán je založen na základě výsledků z analýz prostředí. Dále je zpracována finanční část, jejímž cílem je dospět k závěru, zda bude svatební salon provozuschopný a jeho založení reálné. Práce obsahuje teoretická východiska, která jsou podkladem pro praktickou část.cze
dc.description.abstractThe bachelor's thesis deals with the elaboration of a three-year business plan for the establishment of a wedding salon in the town of Lovosice (in the Litoměřice district in the Ústí nad Labem region). This plan is based on the results of environmental analyzes. Furthermore, the financial part is processed, the aim of which is to conclude whether the wedding salon will be operational and its establishment will be realistic. The thesis contains theoretical background, which is the basis for the practical part.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPodnikcze
dc.subjectpodnikánícze
dc.subjectživnosticze
dc.subjectpodnikatelský pláncze
dc.subjectPEST analýzacze
dc.subjectanalýza konkurentůcze
dc.subjectanalýza dodavatelůcze
dc.subjectanalýza zákazníkůcze
dc.subjectSWOT analýzacze
dc.subjectvizecze
dc.subjectcílecze
dc.subjectmisecze
dc.subjectsvatbacze
dc.subjectsvatební saloncze
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátycze
dc.subjectcash flowcze
dc.subjectrozvahacze
dc.subjectEnterpriseeng
dc.subjectbusinesseng
dc.subjecttradeseng
dc.subjectbusiness planeng
dc.subjectPEST analysiseng
dc.subjectcompetitors analysiseng
dc.subjectsupplier analysiseng
dc.subjectcustomer analysiseng
dc.subjectSWOT analysiseng
dc.subjectvisioneng
dc.subjectgoalseng
dc.subjectmissioneng
dc.subjectweddingeng
dc.subjectbridal saloneng
dc.subjectprofit and loss statementeng
dc.subjectcash floweng
dc.subjectbalance sheet  eng
dc.titlePodnikatelský plán pro založení svatebního salonu ve městě Lovosicecze
dc.titleBusiness Plan to Start a Wedding Salon in the Town of Lovosiceeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePlzáková Lucie
theses.degree.grantorinstitut veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record