Show simple item record

Bank Loan and Its Use for Business Financing - Case Studydc.contributor.advisorSchlossberger Otakar
dc.contributor.authorTomáš Pavlík
dc.date.accessioned2021-06-11T22:52:44Z
dc.date.available2021-06-11T22:52:44Z
dc.date.issued2021-06-11
dc.identifierKOS-986692719905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95076
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o tématice bankovního úvěru, financování podniku a zjištěním vhodného způsobu financování nákupu dlouhodobého majetku pro průmyslový podnik. V teoretické části se zabývám možnostmi financování podniku a druhy podniků v České republice. Dále bankovním úvěrem a jeho vlastnostmi a funkcemi. Praktická část potom nastiňuje vybraný bankovní produkt, metody analýzy přímo pro konkrétní investici a porovnání způsobu financování strojního vybavení firmy.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the topic of bank loan, business financing and finding suitable way of financing the purchase of fixed assets for an industrial company. In the theoretical part I deal with the possibilities of financing a company and types of companies in the Czech Republic. Furthermore, a bank loan and its features and functions. The practical part outlines the selected banking product methods of analysis directly for a specific investment and a comparison of how to finance the company´s machinery.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBankovní úvěrcze
dc.subjectfinancovánícze
dc.subjectpodnikcze
dc.subjectfinanční analýzacze
dc.subjectbankovnictvícze
dc.subjectkapitálcze
dc.subjectBank loaneng
dc.subjectfinancingeng
dc.subjectenterpriseeng
dc.subjectfinancial analysiseng
dc.subjectbankingeng
dc.subjectcapitaleng
dc.titleBankovní úvěr a jeho využití pro financování podniku - případová studiecze
dc.titleBank Loan and Its Use for Business Financing - Case Studyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHřebík František
theses.degree.grantorinstitut veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record