Show simple item record

Financial Analysis of a Selected Small and Medium Enterprisedc.contributor.advisorKlesla Arnošt
dc.contributor.authorLucie Kůželová
dc.date.accessioned2021-06-10T22:54:17Z
dc.date.available2021-06-10T22:54:17Z
dc.date.issued2021-06-10
dc.identifierKOS-1086044516605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/94994
dc.description.abstractTématem této bakalářské práce je zpracování finanční analýzy podniku Podhoran Lukov a.s. v letech 2016-2019. Hlavním cílem je zhodnotit jeho finanční zdraví, stabilitu a výkonnost. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá především popsáním jednotlivých nástrojů a metod, které jsou při finanční analýze využívány. V praktické části jsou pak tyto metody a nástroje aplikovány přímo na vybraný podnik, kde jsou následně všechny výsledné hodnoty zhodnoceny a okomentovány. Závěrečná část práce obsahuje i doporučení do dalších let.cze
dc.description.abstractThe theme of this bachelor thesis is the processing of financial analysis of the company Podhoran Lukov a.s. in 2016-2019. The main aim is to evaluate its financial health, stability, and performance. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals mainly with description of the various instruments and methods used in the financial analysis. In the practical part, these methods and tools are applied directly to the selected enterprise, where all resulting values are subsequently evaluated and commented on. Conclusion of the thesis also includes recommendations for the coming years.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFinanční analýzacze
dc.subjectmetody finanční analýzycze
dc.subjectabsolutní ukazatelecze
dc.subjectbilanční pravidlacze
dc.subjectpoměrové ukazatelecze
dc.subjectbankrotní modelycze
dc.subjectčistý pracovní kapitálcze
dc.subjectekonomická přidaná hodnotacze
dc.subjectFinancial analysiseng
dc.subjectmethods of financial analysiseng
dc.subjectabsolute indicatorseng
dc.subjectbalance sheet ruleseng
dc.subjectratio Indicatorseng
dc.subjectbankruptcy modelseng
dc.subjectnet working capitaleng
dc.subjecteconomic value addedeng
dc.titleFinanční analýza vybraného malého a středního podnikucze
dc.titleFinancial Analysis of a Selected Small and Medium Enterpriseeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSvoboda Jiří
theses.degree.grantorinstitut ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record