Show simple item record

Storing of electricity in hydrogen at company C-Energy Planá s.r.o.dc.contributor.advisorKlein Vít
dc.contributor.authorMiroslav Suchý
dc.date.accessioned2021-06-09T22:53:50Z
dc.date.available2021-06-09T22:53:50Z
dc.date.issued2021-06-09
dc.identifierKOS-1089440591405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/94801
dc.description.abstractBakalářská práce řeší problematiku akumulace elektrické energie, zejména pak akumulaci do chemické energie v podobě vodíku pomocí elektrolyzéru. Práce zahrnuje technologický návrh a potřebné smlouvy pro nakupování elektrické energie na velkoobchodním organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou vedeným společností Operátor trhu s elektřinou, a.s. (dále jen OTE, a.s.). Na základě několika konkrétních nabídek, práce obsahuje ekonomické porovnání současně nabízených elektrolyzérů na trhu. Součástí bakalářské práce je ekonomický model v prostředí Microsoft Excel, který řeší finanční stránku celého návrhu. Výstupem práce je výběr ekonomicky nejefektivnějšího elektrolyzéru z nabídek firem a zhodnocení, zda má smysl takovouto investici realizovat s ohledem na zvolené parametry odrážející situaci na trhu.cze
dc.description.abstractBachelor thesis deals with problem of electrical energy storing with focus on accumulation into chemical energy of hydrogen with use of electrolyzer. This thesis contains technological design with approriate contracts to be able to trade electrical energy on wholesale organized short-term market with elektricity led by the Czech electricity and gas market operator, a.s. (further reffered as OTE, a.s.). Based on several specific offers, the work contains an economic comparison of currently offered electrolyzers on the market. Part of the bachelor thesis is economic model in Microsoft Excel, which deals with financial part of the whole proposal. The output of this thesis is the selection of the most economically efficient electrolyzer, based on companies's offers and evaluation of whether it makes sense to make such an investment with respect to the selected parameters reflecting the market situation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectElektrolyzércze
dc.subjectvodíkcze
dc.subjectkrátkodobý denní trh s elektřinoucze
dc.subjectčistá současná hodnotacze
dc.subjectakumulace elektrické energiecze
dc.subjectelektrolýza vodycze
dc.subjectElectrolyzereng
dc.subjecthydrogeneng
dc.subjectshort-term daily electricity marketeng
dc.subjectnet present valueeng
dc.subjectstoring of electrical energyeng
dc.subjectelectrolysis of watereng
dc.titleUkládání elektrické energie do vodíku ve společnosti C-Energy Planá s.r.o.cze
dc.titleStoring of electricity in hydrogen at company C-Energy Planá s.r.o.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKnápek Jaroslav
theses.degree.disciplineElektrotechnika a managementcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record