Show simple item record

Economic Impact / Aspects of Coronavirus on the Czech Republicdc.contributor.advisorMakovský Petr
dc.contributor.authorDobromila Danovová
dc.date.accessioned2021-06-09T22:52:45Z
dc.date.available2021-06-09T22:52:45Z
dc.date.issued2021-06-09
dc.identifierKOS-986692693205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/94776
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je zhodnocení dopadů neobvyklé recese na klíčové makroekonomické ukazatele České republiky. Dopady české ekonomiky jsou zkoumány pomocí metaanalýz, pozorování a prognóz. V úvodu je objasněna historie ekonomické situace v ČR s pomocí statistických dat. Rovněž jsou načrtnuty historické události a strukturovány do makroekonomických ukazatelů (hrubý domácí produkt, trh práce, inflace, vládní sektor, …) a odůvodněné jejich dopady na předchozí krize české ekonomiky. Dále jsou představeny dopady jednotlivých hospodářských sek-torů a poté následují prognózy analytiků a odborníků z institucí Deloitte, České bankovní asociace a Ministerstva financí doplněná grafy a tabulkami pro přehled změn v následujících letech. Jednotlivé predikce, které jsou následně porovnávány, jsou také obohaceny názory dalších ekonomů a analytiků. V závěru práce se autorka shrnuje veškeré dopady a aspekty jednotlivých makroekonomických ukazatelů a jejich efektivita řešení.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the appraisal of an unusual recession on the key macroeconomic indicators of the Czech Republic. The impacts of the Czech economy are examined through metaanalyses, observations, and forecasts. The introduction clarifies the history of the economic situation in the Czech Republic using statistical data. Historical events are also outlined and structured into macroeconomic indicators (gross domestic product, labour market, inflation, government sec-tors, …) and their justified effects on previous crises in the Czech economy. Furthermore, the impacts of individual economic sectors are presented, followed by forecasts by analysts and experts from Deloitte, the Czech Banking Association, and the Ministry of Finance, supplemented by graphs and tables for an overview of changes in the coming years. The individual predictions, which are then collated, are also enriched with the opinions of other economists and analysts. At the end of the work, the author tries to summarize all the impacts and aspects of individual macroeconomic indicators and their solution effectiveness.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectČeská republikacze
dc.subjectCovid-19cze
dc.subjectekonomikacze
dc.subjecthrubý domácí produkt (HDP)cze
dc.subjectnezaměstnanostcze
dc.subjectinflacecze
dc.subjectCzech Republiceng
dc.subjectCovid-19eng
dc.subjecteconomyeng
dc.subjectGross domestic product (GDP)eng
dc.subjectunemploymenteng
dc.subjectinflationeng
dc.titleEkonomický dopad/aspekty koronaviru na ČRcze
dc.titleEconomic Impact / Aspects of Coronavirus on the Czech Republiceng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHřebík František
theses.degree.grantorinstitut ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record