Show simple item record

Energy audit of an administrative buildingdc.contributor.advisorKlein Vít
dc.contributor.authorVáclav Poživil
dc.date.accessioned2021-06-09T22:52:43Z
dc.date.available2021-06-09T22:52:43Z
dc.date.issued2021-06-09
dc.identifierKOS-983414139805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/94774
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je vymezení energetického auditu v zákonech, vyhláškách a normách České republiky a následné zpracování energetického auditu administrativní budovy. Začátek bakalářská práce je věnován vymezení pojmu energetického auditu a jeho definice v právním řádu České republiky. V následujících kapitolách je zpracován a vyhodnocen výchozí stav administrativní budovy a jsou vypracovány návrhy úsporných opatření. Následně jsou zhodnoceny navrhované varianty úspory energie z ekonomického a ekologického hlediska. V závěru bakalářské práce je uvedena vybraná doporučená varianta spolu s odůvodněním jejího výběru.cze
dc.description.abstractThe aim of the bachelor's thesis is to define the energy audit in the laws, decrees and standards of the Czech Republic and the subsequent processing of the energy audit of the administrative building. The beginning of the bachelor thesis is devoted to the definition of the term energy audit and his definition in the legal order of the Czech Republic. In the following chapters is processed and evaluated the initial state of the office building and are developed proposals for saving measures. Subsequently, are evaluated the proposed variants of energy savings from an economic and environmental point of view. At the end of the bachelor's thesis is presented the selected recommended variant together with the justification of her choice.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectEnergetický auditcze
dc.subjectenergetický specialistacze
dc.subjectenergetická náročnost budovycze
dc.subjectspotřeba energiecze
dc.subjectúspora energiecze
dc.subjectúsporné opatřenícze
dc.subjectekonomické hodnocenícze
dc.subjectEnergy auditeng
dc.subjectenergy specialisteng
dc.subjectenergy performance of a buildingeng
dc.subjectenergy consumptioneng
dc.subjectenergy savingeng
dc.subjectsaving measureseng
dc.subjecteconomic evaluationeng
dc.titleEnergetický audit administrativního objektucze
dc.titleEnergy audit of an administrative buildingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKučerková Blanka
theses.degree.disciplineElektrotechnika a managementcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record