Show simple item record

Smart web components for System-Theoretic Process Analysisdc.contributor.advisorAhmad Jana
dc.contributor.authorArtur Useinov
dc.date.accessioned2021-06-08T22:52:22Z
dc.date.available2021-06-08T22:52:22Z
dc.date.issued2021-06-08
dc.identifierKOS-958760007305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/94714
dc.description.abstractV posledních letech byla překročena poptávka po budování bezpečnějších systémů ve srovnání s tradičními. Tato poptávka po takovém upgradu vychází z častých změn v našem každodenním životě a technologických inovací, které zavádějí nové příčiny a faktory nehod, a také ze stále složitějších bezpečnostních řešení, která se pokouší vyrovnat se složitostí našeho dnešního světa. V této práci vyvíjíme webovou komponentu struktury řídicí smyčky, která je specifikována jedním z nejnovějších bezpečnostních modelů - STAMP. Tento nástroj pomáhá uživatelům domény vytvořit kontrolní strukturu pro odvození konkrétních nebezpečí nebo pro podporu vyšetřování nehod / incidentů. Analyzujeme, porovnáváme a specifikujeme všechny klady a zápory stávajících bezpečnostních nástrojů založených na STAMP. Poté představíme náš nástroj, popíšeme všechny jeho funkce, softwarové požadavky a techniky, které jsme při implementaci použili. Pro vyhodnocení jsme testovali náš nástroj na realistických příkladech v oblasti bezpečnosti letectví jako případ použití.cze
dc.description.abstractIn recent years, the demand for building safer systems compared to the traditional ones has been exceeded. This demand for such an upgrade comes from the frequent changes in our daily life and technological innovation which introduce new causes and factors of accidents and also from the ever more complex safety solutions that attempt to match the complexity of our world today. In this theses, we develop a control loop structure web component that is specified by one of the newest safety models - STAMP. The tool helps domain users to create a control structure to derive specific hazards or support accident/incident investigation. We analyze, compare, and specify all pros and cons of the existing safety tools that are based on STAMP. Then we present our tool, describe all its functionalities, software requirements, and techniques that we used in the implementation. For evaluation, we tested our tool on realistic examples in the aviation safety domain as a use case.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSTPAcze
dc.subjectSTAMPcze
dc.subjectanalýza rizikcze
dc.subjectControl Structure Diagramcze
dc.subjectwebová aplikacecze
dc.subjectJavaScriptcze
dc.subjectReactcze
dc.subjectknihovny grafůcze
dc.subjectSTPAeng
dc.subjectSTAMPeng
dc.subjectHazard analysiseng
dc.subjectControl Structure Diagrameng
dc.subjectWeb Applicationeng
dc.subjectJavaScripteng
dc.subjectReacteng
dc.subjectGraph librarieseng
dc.titleInteligentní webové komponenty pro STPA analýzucze
dc.titleSmart web components for System-Theoretic Process Analysiseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeLališ Andrej
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeSoftwarové inženýrství a technologiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record