Show simple item record

The Universal GUI for PC Based Oscillographsdc.contributor.advisorFischer Jan
dc.contributor.authorJiří Maier
dc.date.accessioned2021-06-07T22:51:59Z
dc.date.available2021-06-07T22:51:59Z
dc.date.issued2021-06-07
dc.identifierKOS-958760390605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/94674
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem a tvorbou grafické aplikace pro zobrazení a zpracování měřených dat přicházejících z mikrokontroleru. Aplikace je navržena s ohledem na univerzální použití se softwarově definovanými přístroji jako například osciloskop nebo logický analyzátor. Významnou součástí je komunikační terminál, podporující ANSI escape sekvence, umožňující vytvořit pseudografické rozhraní pro zobrazení měřených hodnot a nastavení přístroje. Terminál dokonce umožňuje vytvoření interaktivního menu pro ovládání přístroje. Součástí aplikace je i výpočet spektra pomocí FFT, interpolace signálu a výpočet frekvence. Aplikace je vytvořena v programovacím jazyce C++ s použitím Qt framework a komponenty QCustomPlot. V rámci práce byl také vytvořen osciloskop založený na mikrokontroleru STM32.cze
dc.description.abstractThis thesis describes designing and developing an application for plotting and processing measured data sent by a microcontroller. Application is designed regarding universal use with software–defined instruments like oscilloscopes or logic analyzers. An important feature is a communication terminal, which supports ANSI escape sequences. That allows creating pseudo–graphical user interface for displaying measured values and device settings. It is even possible to create an interactive menu using the terminal. Application is also capable of computing FFT, interpolating signal, and calculating frequency. This application is developed using C++, Qt framework, and QCustomPlot. This thesis also includes creating an oscilloscope using an STM32 microcontroller.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectNucleo osciloskopcze
dc.subjectSTM32 osciloskopcze
dc.subjectSTM32cze
dc.subjectQt grafcze
dc.subjectQt serial portcze
dc.subjectQCustomPlotcze
dc.subjectANSI escapecze
dc.subjectFFTcze
dc.subjectinterpolace signálucze
dc.subjectSTM32F3cze
dc.subjectNucleo-F3cze
dc.subjectSTM32L0cze
dc.subjectSTM32L4cze
dc.subjectSDIcze
dc.subjectNucleo osciloscopeeng
dc.subjectSTM32 osciloscopeeng
dc.subjectSTM32eng
dc.subjectQt ploteng
dc.subjectQt serial porteng
dc.subjectQCustomPloteng
dc.subjectANSI escapeeng
dc.subjectFFTeng
dc.subjectsignal interpolationeng
dc.subjectSTM32F3eng
dc.subjectNucleo-F3eng
dc.subjectSTM32L0eng
dc.subjectSTM32L4eng
dc.subjectSDIeng
dc.titleUniverzální GUI pro osciloskopické PC aplikacecze
dc.titleThe Universal GUI for PC Based Oscillographseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHladík Jiří
theses.degree.grantorkatedra elektromagnetického polecze
theses.degree.programmeElektronika a komunikacecze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record