Show simple item record

Workflow: Web Application Implementing Company Processes using State Machinesdc.contributor.advisorSuchánek Marek
dc.contributor.authorPetr Svoboda
dc.date.accessioned2021-06-04T22:52:21Z
dc.date.available2021-06-04T22:52:21Z
dc.date.issued2021-06-04
dc.identifierKOS-1065782185805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/94595
dc.description.abstractPodnikové procesy velkých firem jsou často komplikované. Složitost těchto procesů může mít více příčin: interakce vícera externích systémů v jejich rámci, neznalost účastníků celého jejich průběhu nebo setkání procesu s událostmi, které mohou způsobit nedefinované chování. Tato práce řeší zmíněné problémy vymodelováním podnikových procesů jako stavových automatů, konkrétně procesů tvorby žádostí různých typů (jako je například nákup nebo nepřítomnost). Dále tyto procesy digitalizuje a vylepšuje formou webové aplikace, která využívá vymodelovaných stavových automatů k jejich simulaci. Výsledné řešení je schopné výrazně urychlit čas, za který se žádost dokončí, a navíc poskytuje kompletní dohledatelnost akcí, které účastníci procesu provedli.cze
dc.description.abstractBusiness processes of large companies can be often complex. The complexity of the processes can originate from multiple sources: multiple external systems are interacting within them, actors are not familiar with the whole scope of them, or they might encounter events which lead to undefined behaviour. This thesis solves mentioned problems by modelling the company processes as state machines, specifically the processes of creating requests of various types (for example purchase or leave of absence). Then it digitalizes and improves on the processes in a form of web application, which uses the modelled state machines for process simulation. The resulting solution is able to greatly reduce the time it takes for requests to complete and additionally it provides full traceability of actions made by the actors within the processes.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectfiremní procescze
dc.subjectpodnikový procescze
dc.subjectstavový automatcze
dc.subjectwebová aplikacecze
dc.subjectdigitalizacecze
dc.subjectReactcze
dc.subjectNode.jscze
dc.subjectPostgreSQLcze
dc.subjectcompany processeng
dc.subjectbusiness processeng
dc.subjectstate machineeng
dc.subjectweb applicationeng
dc.subjectdigitalizationeng
dc.subjectReacteng
dc.subjectNode.jseng
dc.subjectPostgreSQLeng
dc.titleWorkflow: Webová aplikace implementující podnikové procesy pomocí stavových automatůcze
dc.titleWorkflow: Web Application Implementing Company Processes using State Machineseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBeran Jan
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatika 2010cze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record