Show simple item record

Anomaly detection in periodical stochastic phenomenadc.contributor.advisorVintr Tomáš
dc.contributor.authorMartin Rektoris
dc.date.accessioned2021-06-03T22:51:34Z
dc.date.available2021-06-03T22:51:34Z
dc.date.issued2021-06-03
dc.identifierKOS-958759831705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/94503
dc.description.abstractChronorobotika nabízí nástroje pro předpovědi v čase a prostoru, které byly úspěšně použity v autonomní robotice. Nicméně, tyto metody nenabízí vhodné nástroje pro detekci nových jevů. Tato práce se zabývá vhodnými nástroji pro detekci nových jevů a obecně detekci odlehlých pozorování v tomto oboru. V této práci jsou také zkoumány vhodné metody z obou oborů, které jsou kombinovány a jejich kombinace jsou vyhodnoceny v experimentech. Ačkoli některé metody se zdají být velmi slibné na syntetických časových posloupnostech, jejich aplikace na reálných datech ukazuje, že je nezbytný další vývoj.cze
dc.description.abstractChronorobotics provides spatio-temporal forecasting tools that were successfully applied in the field of autonomous robotics. However, these methods do not provide an appropriate tool to detect novelty. This thesis concerns suitable tool for novelty and generally outlier detection for this scientific field. It provides research of suitable methods from both fields, combines them and evaluates their combinations in the experiments. Although some of them show good quality on synthetic time-series, their application to real data reveals the necessity of further development.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDetekce anomáliícze
dc.subjectčasové řadycze
dc.subjectChronorobotikacze
dc.subjectAnomaly detectioneng
dc.subjectTime-serieseng
dc.subjectChronoroboticseng
dc.titleDetekce anomálií v periodických stochastických jevechcze
dc.titleAnomaly detection in periodical stochastic phenomenaeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeRansalu Senanayake
theses.degree.grantorkatedra řídicí technikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record