Show simple item record

Manipulation with a Robotic Gripper Using Tactile Informationdc.contributor.advisorHlaváč Václav
dc.contributor.authorLucie Vajnerová
dc.date.accessioned2021-06-02T22:51:52Z
dc.date.available2021-06-02T22:51:52Z
dc.date.issued2021-06-02
dc.identifierKOS-958759838605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/94459
dc.description.abstractSnažíme se vyřešit klasický dílčí úkol robotické montáže, tj. zasouvání kolíku do díry (peg-in-hole), a to pouze pomocí zpětné vazby z taktilních senzorů a při použití silově/momentově poddajného robotu. Hmatové vnímání je v průmyslu méně používáno než vizuální servo, především kvůli nižší trvanlivosti a spolehlivosti. Pokoušíme se pochopit, zda hlubší znalost problému a novějších technologií hmatových senzorů může pomoci jejich většímu průmyslovému zapojení. Naším implementační cílem je použít robotický operační systém nové generace (ROS 2). Nejprve jsme studovali přístupy ostatních, a to jak během 50 let své historie, tak i současných metod. Představujeme své metody a řešení a vysvětlujeme jejich aplikace. Vyhodnocujeme naše experimenty a analyzujeme jejich omezení. Dospěli jsme k optimistickému závěru, že moderní taktilní senzory ve spojení se silově/momentově poddajnými roboty mají silný potenciál z hlediska budoucích průmyslových nasazení. Naši praktickou implementaci ovlivnila omezení způsobená pandemií COVID-19. Nemohli jsme experimentovat s robotem Franka Emika Panda. Také dostupná verze ROS 2 nepodporovala vše, co jsme potřebovali. Nová verze ROS 2 ohlášená na červen 2021 by měla několik nynějších potíží vyřešit.cze
dc.description.abstractWe seek to solve a robotic assembly peg-in-hole task using only feedback information from tactile sensors and a force/torque compliant robot. Tactile sensing is less used in industry than visual-servoing, due to its lower endurance and reliability. We attempt to understand if deeper knowledge of a problem and new tactile sensors technologies can boost their application in industry. We aim to use Robot Operating System of the next generation (ROS 2). We studied first the approaches of others over the last 50 years as well as the current methods. We introduce our methods and solutions and explain their applications. We evaluate our result and analyze its limitations. We conclude optimistically that the tactile sensors development and the available force/torque compliant robot has potential from an industrial point of view. Our implementation was hindered by the COVID-19 constraints which prevented us from experimenting with a real robot Franka Emika Panda. The available ROS 2 version did not support all we needed. The new ROS 2 version, announced for release in June 2021, should solve several issues we had.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectrobotická manipulacecze
dc.subjecttaktilní vnímánícze
dc.subjectROScze
dc.subjectrobotic manipulationeng
dc.subjecttactile sensingeng
dc.subjectROSeng
dc.titleManipulace robotickým chapadlem využívající taktilní informacicze
dc.titleManipulation with a Robotic Gripper Using Tactile Informationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHoffmann Matěj
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record