Show simple item record

DNS Zone Transfer Test Tooldc.contributor.advisorNovák Jiří
dc.contributor.authorDaniel Hubáček
dc.date.accessioned2021-05-31T22:51:44Z
dc.date.available2021-05-31T22:51:44Z
dc.date.issued2021-05-31
dc.identifierKOS-958759659505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/94423
dc.description.abstractDNS je jednou z páteřních technologií dnešního internetu. Pro zaručení stability, bezpečnosti a nízké odezvy jsou tyto systémy distribuovány přes více serverů. U každého distribuovaného systému je ovšem důležité mít spolehlivý proces synchronizace dat v případě jakýchkoliv změn. V DNS se tento proces nazývá zone transfer (přenos zóny). Pro zachování bezpečnosti a stability je důležité, aby tento proces přenosu zóny fungoval bezchybně a proto musí být řádně otestován. Jeden z přístupů k testování přenosů zón je testování celé funkcionality jako takové. To znamená propagovat nějaké změny v zóně do testovaného serveru a následně ověřit, že všechny požadované změny byly správně zpracovány. Jelikož různé implementace DNS serverů mohou obsahovat různé chyby, je efektivnější mít celý testovací nástroj či prostředí, pomocí kterého je možné a jednoduché vytvořit a spustit jakýkoliv testovací scénář. Vývoj takového testovacího nástroje je popsán v této práci a následně je tento nástroj také využit k otestování jedné implementace DNS serveru, knot.cze
dc.description.abstractThe DNS represents one of the backbone technologies of the current internet. For latency, stability, and safety issues, it is distributed over multiple servers. With every distributed system, it is important to have a reliable mechanism of synchronization, when some changes happen. In the DNS, it is a mechanism called zone transfer. In order to preserve safety and stability, it is important for this mechanism to work correctly and therefore it has to be thoroughly tested. One approach of testing zone transfers of DNS servers is to test the whole functionality. It means propagate some zone changes to the server and then check whether or not have been these changes correctly processed. Because particular implementations of DNS servers may suffer from different bugs, it is more efficient to have just a testing tool or environment, using which it is possible and simple to create and run any test scenario. The development of such a tool is described in the thesis and also one server implementation, knot, is tested by this software.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectsystém doménových jmencze
dc.subjectpřenos zónycze
dc.subjecttestovánícze
dc.subjectdistributivitacze
dc.subjectKnotDNScze
dc.subjectDomain Name Systemeng
dc.subjectzone transfereng
dc.subjecttestingeng
dc.subjectdistributivityeng
dc.subjectKnotDNSeng
dc.titleTestování transferu doménových zóncze
dc.titleDNS Zone Transfer Test Tooleng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠpaček Petr
theses.degree.disciplineZáklady umělé inteligence a počítačových vědcze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record