Show simple item record

The Computation of Intermediate Setdc.contributor.advisorKroupa Tomáš
dc.contributor.authorMarek Žuffa
dc.date.accessioned2021-05-31T22:51:56Z
dc.date.available2021-05-31T22:51:56Z
dc.date.issued2021-05-31
dc.identifierKOS-958759766005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/94410
dc.description.abstractTáto bakalárska práca sa venuje uvedeniu do problematiky koaličných hier a ukazuje medziľahlú množinu ako možné riešenie, ležiace medzi jadrom a Webrovou množinou. Úvod predstavuje teóriu hier ako matematickú vedu, popisuje sa tu cieľ a motivácia k bakalárskej práci. Ďalej je bližšie popísaná potrebná teória a pojmy ku pochopeniu danej problematiky, ako aj vysvetlenie riešení a uvedenie medziľahlej množiny. Po teoretickej časti nasleduje implementácia v MATLABe a Pythone. Po implementačnej časti nasledje časť venovaná príkladom pre lešie predstavenie danej témy. Záver porovnáva implementácie a zhrňuje celú prácu.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is devoted to a brief introduction to a coalitional game theory and to present the intermediate set as a solution lying between the core and the Weber set. Firstly we introduce the game theory as a mathematical science, the aim of this thesis, and the motivation for writing it. Next, theoretical basics are explained, as well as some much-needed terms, common solutions, and the intermediate set is introduced. After the theoretical part, we demonstrate the implementation in MATLAB and Python, respectively. Examples are given to clarify what is the intermediate set in real experiments. In conclusion, we compare both implementations and summarize the whole thesis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTeória hiercze
dc.subjectKoaličná hracze
dc.subjectJadrocze
dc.subjectWebrova množinacze
dc.subjectMedziľahlá množinacze
dc.subjectGame theoryeng
dc.subjectCoalitional gameeng
dc.subjectCoreeng
dc.subjectWeber seteng
dc.subjectIntermediate seteng
dc.titleVýpočet mezilehlé množinycze
dc.titleThe Computation of Intermediate Seteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKratochvíl Václav
theses.degree.disciplineZáklady umělé inteligence a počítačových vědcze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record