Show simple item record

The impact of airtightness on energy needs for heating in Czech climatedc.contributor.advisorNovák Jiří
dc.contributor.authorIvana Bažantová
dc.date.accessioned2021-02-24T11:57:15Z
dc.date.available2021-02-24T11:57:15Z
dc.date.issued2021-02-09
dc.identifierKOS-1084809820005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93593
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá výpočetní analýzou vlivu vzduchotěsnosti na měrnou potřebu tepla na vytápění budovy pro české klimatické podmínky (Praha). Práce navazuje na diplomovou práci Aleše Vlka [12], ve které se autor zaměřoval na hodnocení rodinných a bytových domů. Pro analýzu byly vybrány dvě budovy vzdělávacího účelu – mateřská a základní škola. Cílem práce bylo hodnocení vlivu stínění objektu proti větru způsobené různým umístěním objektu (venkov, okraj města a centrum města). Dále byl hodnocen vliv poměru netěsností na obálce budovy a vliv vnitřních netěsností mezi zónami na měrnou potřebu tepla na vytápění. Bylo také provedeno porovnání výsledků se zjednodušenými postupy dle normy ČSN EN ISO 13789.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the numerical analysis of an impact of the building’s airtightness on energy needs for heating in Czech climatic conditions (Prague). For analysis were chosen two buildings of educational purposes a kindergarten and an elementary school. The main goal of the thesis was to assess the influence of the wind shielding based on different locations (countryside, suburban, city centre). Impacts of a leakage ratio on a building’s envelope and internal leakage between object areas on specific energy needs for heating were evaluated as well. Simulation results were compared with the simplified approach given by ČSN EN ISO 13789.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVzduchotěsnostcze
dc.subjectpotřeba tepla na vytápěnícze
dc.subjectvýpočetní analýzacze
dc.subjectAirtightnesseng
dc.subjectheating energy demandeng
dc.subjectmethod of computationeng
dc.titleVliv vzduchotěsnosti na potřebu tepla na vytápění v ČRcze
dc.titleThe impact of airtightness on energy needs for heating in Czech climateeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVarga Martin
theses.degree.disciplineBudovy a prostředícze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeBudovy a prostředícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record