Show simple item record

Extension and superstructure of office spacedc.contributor.advisorŠilarová Šárka
dc.contributor.authorKlára Kupková
dc.date.accessioned2021-02-24T11:56:29Z
dc.date.available2021-02-24T11:56:29Z
dc.date.issued2021-02-10
dc.identifierKOS-1084809560205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93565
dc.description.abstractCílem diplomové práce je alternativní návrh obálky budovy na stávajícím objektu se zaměřením na živé stavby. V úvodu práce je posouzení stávajících konstrukcí z tepelného i difuzního hlediska a vypracování energetického štítku budovy na již navržený stav. Hlavním záměrem práce je alternativní návrh konstrukcí s využitím zelených fasád a střech včetně vypracování nejpodstatnějších konstrukčních detailů a řezu. Výsledkem práce je porovnání dvou typů konstrukčních a materiálových řešení obalových konstrukcí z hlediska součinitele prostupu tepla, tepelných ztrát a energetického štítku budovy. Součástí práce je nejen návrh vytápění na nové obalové konstrukce objektu, koncepční schéma vodovodu i kanalizace a nastínění odvětrání objektu, ale i statické posouzení stávajících nosných konstrukcí na nově navržené skladby obálky budovy.cze
dc.description.abstractThe aim of the diploma thesis is an alternative design of the building envelope on the existing building with a focus on living structures. The introduction of the work is the assessment of existing structures from the thermal and diffusion point of view and the elaboration of the energy label of the building to the already designed condition. The main purpose of the work is an alternative design of structures using green facades and roofs, including the development of the most important structural details and cuts. The result of the work is a comparison of two types of structural and material solutions of packaging structures in terms of heat transfer coefficient, heat loss and energy label of the building. Part of the work is not only the design of heating for new packaging structures of the building, the conceptual scheme of water supply and sewerage and outline ventilation of the building, but also the static assessment of existing load-bearing structures for newly designed building envelopes.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectEnergetický štítekcze
dc.subjecttepelné ztrátycze
dc.subjectživé stavbycze
dc.subjectzelené fasádycze
dc.subjectzelené střechycze
dc.subjectvegetacecze
dc.subjectobálka budovycze
dc.subjectvytápěnícze
dc.subjectEnergy labeleng
dc.subjectheat losseng
dc.subjectliving buildingseng
dc.subjectgreen facadeseng
dc.subjectgreen roofseng
dc.subjectvegetationeng
dc.subjectbuilding envelopeeng
dc.subjectheatingeng
dc.titlePřístavba a nástavba kancelářských prostorcze
dc.titleExtension and superstructure of office spaceeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeParoubková Jitka
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record